“Sertifikalı Genç Proje Yönetici Adayları Yetiştirme Programı”

Proje Yönetiminin, her meslek ve disiplinde kullanılan bir yetkinlik olduğu düşünülürse, eğitim hayatının son safhasında bulunan üniversite öğrencilerini, proje yönetimi konusunda bilgilendirmek, yetkinliklerini artırmak, mezun olacak öğrenci ve bu mezunları işe alacak kurumlar açısından son derece faydalı olacaktır.

Proje yönetimi bilgi, beceri ve yaygınlığını temel vizyon olarak seçmiş PMI®(Project Management Instute®) Türkiye olarak, Üniversiteden mezun olacak ve yakın zamanda iş hayatına atılacak gençlerimizin, Proje Yönetimi yetkinliklerini arttırmak için Sertifikalı Genç Proje Yönetici Adayları Yetiştirme Programı geliştirmiş durumdayız.

Bu programın amacı, gençlerimizi uluslararası geçerliliği olan CAPM® (Certified Associate in Project Management) Sertifikasını alabilmek için gerekli eğitimin ve mentorluk hizmetinin verilerek, CAPM® Sertifikası alması için özendirmektir.

PMI® tarafından sağlanan PMP® sertifikası Dünyadaki en yaygın uluslararası geçerliliğe sahip Proje Yönetimi Sertifikasıdır. Dünyadaki PMP® Sertifikalı kişi sayısı 725.000 kişidir. Ülkemizde ise 2500 civarında PMP sertifikalı Proje Yöneticisi bulunmaktadır. PMP® Sertifikası sınavına girebilmek için bir kişinin hem gerekli ön eğitimi almış olması hem de 4.500 saat iş tecrübesine sahip olması gerekmektedir.  Proje pratisyenleri için giriş seviyesi sertifikasyon programı olan CAPM® Sertifikası ise bir ön PMP® Sertifikası niteliğinde olup, sınavına girmek için iş tecrübesi ihtiyacı bulunmamaktadır. Dünyada 30.000 den fazla CAPM® Sertifikalı genç proje yöneticisi adayı bulunmaktadır.

Sertifikalı Genç Proje Yönetici Adayları Yetiştirme Programı kapsamında,  PMI® bünyesindeki PMP® Sertifikalı gönüllü proje yönetimi profesyonelleri tarafından,  üniversitelerimizin üçüncü sınıf ve son sınıfında okuyan öğrencilerimiz ya da son 1 yıl içerisinde mezun olmuş kişilere, CAPM® Sertifikası için ön koşul olarak aranan 23 saatlik eğitim ücretsiz olarak verilecektir. Hafta sonlarında bir ya da iki tam gün olmak üzere belirlenen 4 tam günde verilecek olan eğitimin içeriği PMI® tarafından sağlanacaktır. Eğitim sonunda, eğitimlerin 3/4’üne düzenli olarak katılmış olan öğrencilere PMI® tarafından hazırlanan katılım sertifikası verilecek ve verilen bu sertifika, CAPM® sınavına girmek için önkoşul olan eğitimi belgeleyecektir. Öğrenciler bu belgeyi kullanarak CAPM® sınavına başvurabileceklerdir

Söz konusu eğitimlere katılım için başvurular, gencpy@pmi.org.tr adresine yapılmaktır.

CAPM® Sertifikası ve PMI® -TR’nin Öğrencilerimize Sağlayacağı Avantajlar;

Öğrenciler Proje Yönetimi’nin temellerini öğrenerek, proje yönetimini yaşamlarının farklı alanlarına entegre etme şansı yakalayacaklardır.

Mezun olduklarında sahip olacakları CAPM® sertifikası, sektörde kendilerini bir adım öne taşıyacak bir yetkinlik belgesi niteliği taşıyacaktır.

CAPM® sertifikasının uluslararası geçerliliği, yurt dışı ve çok uluslu şirketlere yapılmış olan başvurularında avantaj sağlayacaktır.

Öğrenci üye olarak çok düşük bedellerle üye olacakları PMI® ile, PMI®’ın Proje Yönetimi konusundaki kaynaklarına (makale, araştırma, kitap, dergi, webinar vb) erişim olanağı yakalayacaklar, PMI® TR Chapter üyeliği ile Chapter bünyesinde düzenlenen profesyonel gelişim aktiviteleri, seminerler, workshoplar vb aktiviteler hakkında bilgi sahibi olabilecek, bu aktivitelere ücretsiz katılarak çeşitli sektörlerden profesyoneller ile bir araya gelme fırsatı yakalayacaklardır.

PMI® TR Chapter ile bir araya gelerek gönüllü olarak görev almaları, takım çalışması, liderlik, iletişim ve proje yönetimi becerilerinin gelişmesine katkı sağlayacaklardır.

PMI® TR Chapter bünyesinde gerçekleştirilen mentorluk programına dahil olarak, PMI® TR bünyesinden kendilerine atanan mentorlar ile kendi yeteneklerini geliştirmeleri ve kendi potansiyelleri ve yapabilecekleri hakkında daha fazla şey keşfetmekte yardım edebilecek çalışmalar yapabileceklerdir.

Project Management Institute® (PMI®)

Project Management Institute® (www.pmi.org) 1968 yılında kar amacı gütmeyen bir yapı olarak kurulmuş olup proje, program ve portfolyo yönetimi uzmanlığı konusunda dünyanın önde gelen profesyonel organizasyondur.

Proje yönetimi konusunda profesyonelliğin gerekliliğini anlatmak ve yaymak

  1. Proje yönetimiyle ilgili problemlerin, çözüm önerilerinin ve uygulama alanlarının tartışılabileceği bir ortam oluşturmak.
  2. Endüstriyel problemleri çözmek amacıyla yapılacak araştırmaları koordine etmek.
  3. Proje yönetimi sistemlerini kullanan kişiler arasında ortak bir dil yaratabilmek amacıyla terminoloji oluşturmak ve yaygınlaşmasını sağlamak.
  4. Proje yönetimi uygulamalarıyla ilgili tanıtıcı ve eğitici kılavuzlar hazırlanmasına destek olmak ve proje yönetimi alnında kariyer gelişimini özendirmek

Özel sektörün ve akademik çevrelerin desteklediği PMI® 2014 yılı itibariyle 195 ülkede faaliyet gösteren, 283 şubesi (PMI® Chapter) ve 438.000 üyesi bulunan bir enstitüdür.

Proje yönetimi konusunda ileri derecede uzmanlaşmayı geliştirip yayarak organizasyonel başarıların artmasını amaçlayan PMI®, yayınları ve eğitimleri ile proje yönetim disiplininin daha da yaygınlaşmasını sağlamakla birlikte, PMI® tarafından verilen sertifikalar tüm dünyada geçerlilik kazanmıştır. Günümüzde Proje Yöneticiliğinin bir meslek haline gelmesinde PMI®’ın önemli katkıları bulunmaktadır.