PDU Yapısı ve İlkeleri

Her profesyonel gelişim aktivitesi, bir saatlik aktivite katılımı için bir PDU kazandırır.

Altı yeni PDU kategorisi aşağıda açıklandığı şekilde iki kısma (Eğitim ve Mesleğe Katkı) ayrılmıştır

Eğitim

Mesleğe katkı

PMI’ın Kayıtlı Eğitim Sağlayıcısı (REP) veya Chapter ve Topluluklar tarafından verilen dersler Yeni Proje yönetimi bilgisi yaratma
Sürekli Eğitim Gönüllülük Hizmeti
Bireysel Öğrenim Proje Yönetimi Profesyoneli olarak çalışmak

 

PDU Kategorisi Kategori İlkeleri
EĞİTİM KATEGORİLERİ
A Kategorisi: PMI’ın Kayıtlı Eğitimcileri veya Chapter ve Topluluklar tarafından verilen dersler PMI’ın Kayıtlı Eğitimcilerinin verdiği derslere katılarak PDU kazanabilirsiniz. PMI kalite standartlarını gözeten bu eğitimciler, münferit olarak PDU Sertifikası vermeye yetkilidirler.Kayıtlı Eğitimcilerden bazıları şöyle sıralanabilir: Okullar, Danışmanlar, Kurumsal Eğitim Departmanları, Profesyonel Dernekler, Kamu kurumları. Kayıtlı eğitimcileri ve verdikleri dersleri İnternet sitemizde görebilirsiniz.Aynı zamanda, PMI, PMI Chapter’ları ve Uygulama Toplulukları tarafından düzenlenen aktivitelere (seminarlar, konferanslar vs.) katılarak da PDU kazanabilirsiniz. Bu etkinliklerin listeleri PMI Aktivite takviminde ve  bağlı olduğunuz PMI Chapter’ının veya uygulama topluluklarının web-sitelerinde bulunmaktadır.Ayrıca, PMI Yayın Sınavını tamamlayarak PDU kazanabilirsiniz (Bir makaleyi okumanız ve ilgili soruların %70’ini doğru yanıtlamanız gerekmektedir) .
PDU Kuralı: Proje Yönetimi, Proje Riski, Proje Zamanlaması veya Program Yönetimi  konularında alacağınız her 1 saatlik ders 1 PDU kazandırır. PDU’ları 0,25, 0,5 ve  0,75’lik artışlarla bildirebilirsiniz.
PMI incelemesi/isteği üzerine ibrazı gerekli olan belgeler: Kayıt Formu, Sertifika veya Katılım belgesi
B Kategorisi: Sürekli Eğitim PDU Kazanma Koşulları:

 • Üniversite veya yüksek öğretim kurumu tarafından verilen bir akademik dersi tamamlamak

VEYA

 • PMI’a kayıtlı olmayan eğitim kurumları tarafından verilen ilgili bir eğitime katılmak. Bu eğitimler (veya webinar’lar) iş vereniniz, bir başka profesyonel veya üyelik derneği, veya PMI’a Kayıtlı olmayan bir eğitim kurumu tarafından sağlanabilir.

Eğer katıldığınız eğitimin yalnızca bir kısmı PMI bünyesinde ilgili olduğunuz konu ile bağlantılı ise, toplam ders programının ilgili yüzdesini alarak PDU hesaplayabilirsiniz. Her bir eğitimi ayrı ayrı bildirmeniz gerekmektedir.

Diploma programlarının bütünü değil alınan her bir ders için PDU kazanabilirsiniz.

PDU Kuralı: Proje Yönetimi, Proje Riski, Proje Zamanlaması veya Program Yönetimi  konularında alacağınız her 1 saatlik ders 1 PDU kazandırır. PDU’ları 0,25, 0,5 ve  0,75’lik artışlarla bildirebilirsiniz.
PMI incelemesi/isteği üzerine ibrazı gerekli olan belgeler: Eğer Akademik bir derse katıldıysanız, transkript veya dersten geçer notu aldığınızı gösteren bir belgeyi lütfen PMI’a iletiniz.Eğer PMI’a Kayıtlı olmayan bir Eğitimci tarafından verilen bir derse katıldıysanız, kayıt formu, sertifika, katılım belgesi veya dersin konusunu ve içeriğini açıklayan bir belgeyi PMI’a sununuz.
C Kategorisi: Bireysel Öğrenim Bireysel olarak yapılan araştırma veya çalışmaları içeren Bireysel Öğrenim aktivitelerinden PDU kazanabilirsiniz.Bu kategorideki aktivitelerin bir kısmı aşağıda sıralanmıştır:

 • Makale, Kitap veya Öğretici Kılavuzları okumak
 • Video izlemek, İnteraktif CD-ROM’lar veya podcastlerden faydalanmak,
 • Meslektaşlar, İş arkadaşları, müşteriler veya danışmanlar ile yapılan resmi tartışmalara katılmak,
 • Bir meslektaş, iş arkadaşı veya danışmandan Mentorluk veya koçluk hizmeti almak (Mentor veya Koç olarak çalışmakta iseniz, bu aktivitenizi gönüllülük kategorisi altında raporlayınız)

Geçerli aktiviteler Proje Yönetimi, Proje Riski, Proje Zamanlaması veya Program Yönetimi konularında, belirli bir amaca yönelik olmalı ve kaynağı yetkin görülmelidir.

PDU Kuralı: Bu kategoride sıralanmış olan Bireysel Öğrenim aktivitelerinin 1 saati için 1 PDU kazanılır.Bireysel Öğrenim kategorisi PDU kısıtlamaları aşağıdaki şekildedir:

 • PMP ve PgMP katılımcıları her dönemde, Bireysel Öğrenim kategorisi için en fazla 30 PDU kazanabilirler
 • PMI-SP ve PMI-RMP katılımcıları her dönemde, Bireysel Öğrenim kategorisi için en fazla 15 PDU kazanabilirler
PMI incelemesi/isteği üzerine ibrazı gerekli olan belgeler: Bildirdiğiniz eğitim aktivitesini destekleyen belgeler; notlar, tartışma tarihleri, okuma materyalleri vs. PMI’a iletilmelidir.

 

 

MESLEĞE KATKI KATEGORİLERİ
PDU Kuralı: PMP ve PgMP katılımcıları, Mesleğe Katkı Kategorileri kapsamında, bir dönemde en fazla 45 PDU kazanabilirler.PMI-SP ve PMI-RMP katılımcıları, Mesleğe Katkı Kategorileri kapsamında, bir dönemde en fazla 20 PDU kazanabilirler.
D KATEGORİSİ:Yeni Proje Yönetimi Bilgisi Yaratımı Uzmanlık Konunuz (Proje Yönetimi, Proje Riski, Proje Zamanlaması veya Program Yönetimi) ile ilgili yeni bilgi yaratarak PDU kazanabilirsiniz.Geçerli aktiviteler:

 • Bir proje yönetimi eğitim kitabı yazmak veya yazımına katkıda bulunmak
 • Emsal değerlendirmesinden geçmiş bir makale yazmak veya yazımına katkıda bulunmak
 • PMI’ın bilgi kütüphanesi için bir makale yazmak veya yazımına katkıda bulunmak
 • İlgili elektronik haber bültenleri için bir makale yazmak
 • Resmi bir kurum, meslek veya firma blog’u için bir makale yazmak
 • Bir webinar’da sunum yapmak
 • Bir Podcast’de sunum yapmak
 • Proje yönetimi ile ilgili yeni bir ders yaratmak veya ders içeriğini geliştirmek
 • Proje yönetimi ile ilgili bir derste veya sunumda eğitimci veya konuşmacı olarak görev almak
 • İlgili bir tartışmada moderatör olarak görev almak
 • Bir Panel Tartışmasında konu uzmanı olarak görev almak

Bu kategoride hem hazırlık hem de sunum süreçlerinden her ikisi için de PDU kazanabilirsiniz. Örneğin, konuşmacı olarak görev aldığınızda, sunum hazırlığı için 7,5, sunuş için 1 saat harcadıysanız, bu süreçte toplam 8,5 PDU talep edebilirsiniz.

PMP ve PgMP katılımcıları, Mesleğe Katkı Kategorileri kapsamında, bir dönemde en fazla 45 PDU kazanabilirler.

PMI-SP ve PMI-RMP katılımcıları, Mesleğe Katkı Kategorileri kapsamında, bir dönemde en fazla 20 PDU kazanabilirler.

PDU KURALI Bu kategorideki aktivitelerin 1 saati için 1 PDU kazanılır.
PMI incelemesi/isteği üzerine ibrazı gerekli olan belgeler: Yayınların kopyaları, örnek eğitim materyalleri ve ders takvimleri
E KATEGORİSİ:Gönüllülük Hizmeti Çalışanı olmadığınız bir kurum veya müşteriniz olmayan bir topluluk için, karşılık almadan, gönüllü olarak Proje Yönetimi, Proje Riski, Proje Zamanlaması veya Program Yönetimi konularında hizmet vermek.Geçerli aktiviteler için bazı örnekler:

 1. Bir PMI Chapter’ı veya uygulama topluluğu bünyesinde seçimle göreve gelmiş bir görevli olarak çalışmak. Bu hizmet yasal olarak tanınmış bir kar gözetmeyen kurum veya hayır kurumuna veriliyor olmalıdır.
 2. Bir proje yönetimi kuruluşu için (PMI Chapter’ları veya uygulama toplulukları bu kuruluşlara dahildir) gönüllü/atanmış komite üyesi olarak çalışmak. Bu hizmet yasal olarak tanınmış bir kar gözetmeyen kurum veya hayır kurumuna veriliyor olmalıdır.
 3. PMI veya bir diğer proje yönetimi derneği için, proje yönetimi ile ilgili gönüllülük hizmetinde bulunmak. Bu hizmet yasal olarak tanınmış bir kar gözetmeyen kurum veya hayır kurumuna veriliyor olmalıdır. Örneğin:
  • Küresel PMI Kongrelerinde gönüllülük
  • Bir PMI Danışma kurulunda görev almak
  • PMI Standartlarını belirlemek üzere çalışmak
  • PMI Sertifikasyon Departmanı aktivitelerine katılmak
  • PMI araştırma aktivitelerine katılmak

*Yukarıda sıralanan aktiviteler için kazanılacak PDU’lar katılım seviyenize göre belirlenecektir*

Bu kategoride nasıl PDU kazanacağınızı öğrenmek için internet sitesinde yer alan gönüllülük fırsatlarını inceleyebilirsiniz.

 1. Aşağıdaki şekillerde proje yönetimi ile ilgili gönüllü hizmet vermek:
 • Kar amacı gütmeyen bir topluluk veya hayır kurumuna gönüllü hizmet vermek,

Bu çalışma A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) kitabında belirlenmiş proje tanımına uymalıdır.

 • Bir grup üniversite öğrencisine (eğitim amaçlı olarak) gönüllü hizmet vermek,
 • Proje yönetimi konularında mentor veya koç olarak gönüllü hizmet vermek

PMP ve PgMP uzmanlığı katılımcıları, Mesleğe Katkı Kategorileri kapsamında, bir dönemde en fazla 45 PDU kazanabilirler.

PMI-SP ve PMI-RMP uzmanlığı katılımcıları, Mesleğe Katkı Kategorileri kapsamında, bir dönemde en fazla 20 PDU kazanabilirler.

PDU KURALI Bu kategorideki gönüllük (ücret alınmayan) aktivitelerin 1 saati için 1 PDU kazanılır.
PMI incelemesi/isteği üzerine ibrazı gerekli olan belgeler: Gönüllülük hizmetleri için: Hizmette bulunduğunuz kuruluş tarafından hazırlanmış ve proje takımında yer aldığınıza veya proje çalışmalarını yönettiğinize dair mektup veya sertifika.Koçluk veya Mentorluk hizmetleri için: Mentoluk veya koçluk hizmetinizi belgelendiren doküman; toplantı notları, toplantı tarihleri, okuma materyalleri vs.
F KATEGORİSİ:Proje Yönetimi Profesyoneli olarak çalışmak Proje Yöneticisi olarak çalışarak PDU kazanabilirsiniz (Proje risk yönetimi profesyoneli,  Proje planlama profesyoneli, Program yöneticisi)
PDU Kuralı: 12 aylık bir süre içersinde 6 ay Proje Yöneticisi (Proje risk yönetimi profesyoneli,  Proje planlama profesyoneli, Program yöneticisi) olarak çalışarak PDU kazanabilirsiniz:

 • PMP ve PgMP katılımcıları için dönem başına 15PDU
 • PMI-SP ve PMI-RMP katılımcıları için dönem başına 7,5PDU

Talep edebileceğiniz PDU sayıları:

 • PMP ve PgMP katılımcıları için 12-aylık dönemde 5PDU
 • PMI-SP ve PMI-RMP katılımcıları için 12-aylık dönemde 2,5PDU

PMP ve PgMP katılımcıları, Mesleğe Katkı Kategorileri kapsamında, bir dönemde en fazla 45 PDU kazanabilirler.

PMI-SP ve PMI-RMP uzmanlığı katılımcıları, Mesleğe Katkı Kategorileri kapsamında, bir dönemde en fazla 20 PDU kazanabilirler.

PMI incelemesi/isteği üzerine ibrazı gerekli belgeler: Çalışma belgesi (iş tanımı)

 

ESKİ PDU KATEGORİLERİ – YENİ PDU KATEGORİLERİ GEÇİŞİ

ESKİ KATEGORİLER(3 yıllık dönemde kazanılabilecek en fazla PDU) YENİ KATEGORİLER(3 yıllık dönemde kazanılabilecek en fazla PDU)
Kategori 1Resmi Akademik Eğitim B Kategorisi:Sürekli Eğitim
Kategori 2A:Onaylanmış bir gazetede makale yazmak veya makale yazımına katkıda bulunmakMakale başına 30/20 PDU D Kategorisi:Yeni Proje Yönetimi Bilgisi Yaratmak(Eski 2A ve 2G kategorilerini içermektedir, aynı zamanda Webinar, Podcast ve diğer medya uygulamaları yeni sistemde eklenmiştir)PMP ve PgMP katılımcıları, D, E, F Kategorileri için, bir dönemde en fazla 45 PDU kazanabilirler.

PMI-SP ve PMI-RMP katılımcıları, , D, E, F Kategorileri için, bir dönemde en fazla 20 PDU kazanabilirler.

Kategori 2B:Onaylanmamış bir gazetede makale yazmak veya makale yazımına katlıda bulunmakMakale başına 15/10 PDU
Kategori 2C:Konferans, Sempozyum, Çalıştay veya Resmi bir derste konuşmacı/öğretmen olarak görev almakAktivite başına 10 PDU
Kategori 2D:PMI içerik toplantısında bir Proje Yönetimi konusunda konuşmacı olarak görev almakAktivite başına 5 PDU
Kategori 2E:Bir proje yönetimi panel tartışmasında katılımcı veya moderatör olarak görev almakAktivite başına 5 PDU
Kategori 2F:Bir eğitim kitabının yazarı veya yardımcı yazarı olmakAktivite başına 40/20 PDU
Kategori 2G:Ders içeriği geliştirmekAktivite başına 10 PDU
Kategori 2H:Proje Yönetimi Hizmetleri Çalışanı olarak görev almakEn fazla 15 PDU F Kategorisi: Proje Yönetimi Profesyoneli olarak çalışmakBu kategoride (F) en fazla 15 PDUPMP ve PgMP katılımcıları, D, E, F Kategorileri için, bir dönemde en fazla 45 PDU kazanabilirler.PMI-SP ve PMI-RMP katılımcıları, , D, E, F Kategorileri için, bir dönemde en fazla 20 PDU kazanabilirler.
Kategori 2SDL:Biraysel ÖğrenimEn fazla 15 PDU C Kategorisi: Bireysel ÖğrenimPMP ve PgMP katılımcıları, bu kategoride,  bir dönemde en fazla 30 PDU kazanabilirler.PMI-SP ve PMI-RMP katılımcıları, bu kategoride , bir dönemde en fazla 15 PDU kazanabilirler.
Kategori 3:PMI Kayıtlı Eğitimcileri tarafından verilen dersler /PMI İçerik Dersleri A Kategorisi:PMI Kayıtlı Eğitimcileri, Chapter veya Toplulukları tarafından verilen eğitimler
Kategori 4:Diğer Eğitimciler tarafından sağlanan dersler B Kategorisi:Sürekli Eğitim
Kategori 5A:Gönüllülük Hizmeti – Seçilmiş Gönüllü GörevliTüm 5 Kategori toplamında en fazla 20 PDU E Kategorisi:Gönüllülük Hizmetleri(Eski 5A, 5B, 5C ve doğrudan PMI için gönüllülük hizmetlerini kapsar)PMP ve PgMP uzmanlığı katılımcıları, D, E, F Kategorileri için, bir dönemde en fazla 45 PDU kazanabilirler.

PMI-SP ve PMI-RMP uzmanlığı katılımcıları, D, E, F Kategorileri için, bir dönemde en fazla 20 PDU kazanabilirler.

Kategori 5B:Gönüllü/Atanmış Komite ÜyesiTüm 5 Kategori toplamında en fazla 20 PDU
Kategori 5C:Proje Yönetimi ile ilgili hizmetlerde gönüllülükTüm 5 Kategori toplamında en fazla 20 PDU