ETİK VE MESLEKİ DAVRANIŞ İLKELERİ

Vizyon ve Geçerlilik

Vizyon ve Amaç

Proje yönetimi uygulayıcıları olarak, doğru ve saygın olanı yapmaya kendimizi adadık. Kendimiz için yüksek standartlar koyduk ve yaşamımızın tüm alanlarında –işte, evde ve mesleğimize hizmette- bu standartları karşılamayı amaçlıyoruz.

Bu etik ve mesleki davranış ilkeleri, küresel proje yönetimi toplumu içinde kendimizin ve uygulayıcı arkadaşlarımızın beklentilerini açıklamakta, profesyonel ve gönüllü rollerimiz içinde zorunlu davranışlarımızın yanısıra arzuladığımız idealleri ifade etmektedir.

Bu ilkelerin amacı, proje yönetimi mesleğinde güven aşılamak ve bireye daha iyi bir uygulayıcı olması için yardımcı olmaktır. Biz bunu, meslek bazlı uygun bir davranış anlayışını oluşturarak yapıyoruz. Çünkü, proje yönetimi mesleğinin güvenilirlik ve itibarının bireysel uygulayıcıların kolektif davranışlarıyla şekilleneceğine inanıyoruz.

Biz etik ve mesleki davranış ilkeleri’ni benimseyerek, hem bireysel hem de kolektif anlamda mesleğimizde ilerleyeceğimize inanıyoruz. Ayrıca bu ilkelerin, özellikle kendi bütünlüğümüz veya değerlerimizin uzlaşmasını gerektirecek zor durumlarla karşı karşıya kalındığında akıllıca kararlar vermede bize yardımcı olacağına inanıyoruz.

Beklentimiz, bu etik ve mesleki davranış ilkelerinin, başkaları için üzerinde çalışacağı, müzakere edeceği, etik ve değerlere ilişkin yazacağı bir katalizör gibi hizmet etmesi yönündedir. Ayrıca, bu ilkelerin nihayetinde mesleğimizin gelişimi ve inşaası üzerine kullanılmasını umuyoruz.

Devamını Okumak için tıklayın