Etik ve Mesleki Davranış İlkeleri

Proje Yönetimi Enstitüsü (PMI) Etik ve Mesleki Davranış İlkeleri

  1. BÖLÜM VİZYON VE GEÇERLİLİK
  2. BÖLÜM SORUMLULUK
  3. BÖLÜM SAYGI
  4. BÖLÜM DOĞRULUK
  5. BÖLÜM DÜRÜSTLÜK

1. BÖLÜM  – VİZYON VE GEÇERLİLİK

1.1              Vizyon ve Amaç

Proje yönetimi uygulayıcıları olarak, doğru ve saygın olanı yapmaya kendimizi adadık. Kendimiz için yüksek standartlar koyduk ve yaşamımızın tüm alanlarında –işte, evde ve mesleğimize hizmette- bu standartları karşılamayı amaçlıyoruz.

Bu etik ve mesleki davranış ilkeleri, küresel proje yönetimi toplumu içinde kendimizin ve uygulayıcı arkadaşlarımızın beklentilerini açıklamakta, profesyonel ve gönüllü rollerimiz içinde zorunlu davranışlarımızın yanısıra arzuladığımız idealleri ifade etmektedir.

Bu ilkelerin amacı, proje yönetimi mesleğinde güven aşılamak ve bireye daha iyi bir uygulayıcı olması için yardımcı olmaktır. Biz bunu, meslek bazlı uygun bir davranış anlayışını oluşturarak yapıyoruz. Çünkü, proje yönetimi mesleğinin güvenilirlik ve itibarının bireysel uygulayıcıların kolektif davranışlarıyla şekilleneceğine inanıyoruz.

Biz etik ve mesleki davranış ilkeleri’ni benimseyerek, hem bireysel hem de kolektif anlamda mesleğimizde ilerleyeceğimize inanıyoruz. Ayrıca bu ilkelerin, özellikle kendi bütünlüğümüz veya değerlerimizin uzlaşmasını gerektirecek zor durumlarla karşı karşıya kalındığında akıllıca kararlar vermede bize yardımcı olacağına inanıyoruz.

Beklentimiz, bu etik ve mesleki davranış ilkelerinin, başkaları için üzerinde çalışacağı, müzakere edeceği, etik ve değerlere ilişkin yazacağı bir katalizör gibi hizmet etmesi yönündedir. Ayrıca, bu ilkelerin nihayetinde mesleğimizin gelişimi ve inşaası üzerine kullanılmasını umuyoruz.

1.2              Bu İlkelerin Geçerli Olduğu Kişiler

PMI Etik ve Mesleki Davranış İlkeleri aşağıdaki kişiler için geçerlidir:

1.2.1     Tüm PMI Üyeleri

1.2.2     PMI üyesi olmayan ancak aşağıdaki kriterlerden bir veya birden fazlasını karşılayan bireyler:

  1. PMI üyesi olmayıp PMI sertifikasyonuna sahip olanlar,
  2. PMI üyesi olmayıp sertifikasyon sürecini başlatmak için başvuru yapanlar,
  3. PMI üyesi olmayıp gönüllü olarak PMI’a hizmet edenler,

Yorum: Önceden üye olsun olmasın PMI kimliği sahipleri önceden Proje Yönetimi Uzmanı (PMP®**) veya Sertifikalı Proje Yönetimi Yardımcısı (CAPM®***) Mesleki Davranış İlkelerinden sorumluydular ve hala PMI Etik ve Mesleki Davranış İlkelerinden sorumlu olmaya devam ediyorlar. Geçmişte PMI’ın, kendi üyeleri ve üye olmayıp kimlik kartına sahip bireyler için ayrı ayrı etik standardı bulunmaktaydı. Ancak bu ilkelerin geliştirilmesine katkıda bulunan paydaşlar, birden fazla ilkenin olmasının sakıncalı olduğuna ve herkesin tek bir yüksek standart üzerinden sorumlu tutulmasına karar verdi. Bu nedenle, bu ilkeler hem PMI üyeleri hem de PMI’a üye olup olmadığına bakılmaksızın PMI’dan kimlik almış veya PMI’a kimlik için başvuru yapmış tüm bireyler için geçerlidir.

1.3              İlkelerin Yapısı

Etik ve Mesleki Davranış İlkeleri, proje yönetimi topluluğu için en önemli şey olarak tespit edilen dört değerle uyum sağlayan davranış standartlarını içeren bölümlere ayrılmıştır. Bu ilkelerin bazı bölümleri yorumlar içermektedir. Yorumlar, ilkelerin zorunlu parçaları olmamakla beraber örnek ve diğer açıklamalar sağlamak için yer almışlardır. Son olarak standardın sonunda bir bir sözlük yer alabilir. Bu sözlük, ilkelerde kullanılan sözcük ve deyimleri açıklar. Kolaylık sağlamak için sözlükte açıklanan terimler, ilkelerin yer aldığı metinde altı çizili olarak belirtilmiştir.

1.4              Bu İlkeleri Destekleyen Değerler

Küresel proje yönetimi topluluğundaki uygulayıcılardan, kendi karar alma mekanizmalarının ve güdümlü eylemlerinin temelini oluşturan değerleri belirlemeleri istenmiştir. Uygulayıcıların en önemli olarak gördüğü değerler; sorumluluk, saygı, doğruluk ve dürüstlük olarak yer almıştır. PMI Etik ve Davranış İlkeleri, bu dört değeri kendi temeli olarak teyit eder.

1.5              İstenilen ve Zorunlu Davranışlar

Etik ve Mesleki Davranış İlkelerinin her bir bölümü, hem istenilen hem de zorunlu standartları içerir. İstenilen standartlar, uygulayıcılar olarak desteklemek için çalıştığımız davranışları tanımlar. İstenilen standartlara bağlılık kolayca ölçülebilir olmasa da, kendimizi bu standartlara uyumlu hale getirmek profesyonel olarak kendimizi var edebilmek adına önemli bir beklentidir ki isteğe bağlı değildir.

Zorunlu standartlar ise katı şartlar oluşturmakta ve bazı durumlarda uygulayıcının davranışlarını yasaklamakta veya bu davranışlara sınır koymaktadır. Kendilerini bu standartlara uyumlu hale getirmeyen uygulayıcılar, PMI Etik Değerlendirme Kurulu’ndan evvel disiplin işlemlerine tabidir.

Yorum: İstenilen ve zorunlu standartlar altında toplanan ilkeler birbirini dışlamaz. Yani, belirli bir eylem veya ihmal hem zorunlu standartlara hem de istenilen standartlar aykırı olabilir

2. BÖLÜM – SORUMLULUK

2.1              Sorumluluğun Tanımı

Sorumluluk, aldığımız veya alamadığımız kararlar, eylemler ve bundan dolayı oluşan sonuçların sahipliğini üstlenebilmek adına sahip olduğumuz bir yükümlülüğümüzdür.

2.2              Sorumluluk: İstenilen Standartlar

Küresel proje yönetimi topluluğu içindeki uygulayıcılar olarak;

2.2.1 Kararlarımızı toplumun çıkarlarını, kamu ve çevre güvenliğini dikkate alarak verir ve ona göre eylemde bulunuruz.

2.2.2 Sadece geçmişimiz, deneyimimiz, beceri ve niteliklerimize uygun olan görevleri kabul ederiz.

Yorum: Gelişmeye yönelik veya esnek görevlerin dikkate alındığı yerlerde, temel paydaşların niteliğimiz içindeki boşluklar gözetilerek güncel ve tam bilgi aldıklarını garanti ederiz ki böylece paydaşlar belli bir görev için uygunluğumuzu dikkate alarak güvenilir kararlara varabilirler . Bir sözleşme düzenlenmesi durumunda ise, sadece organizasyonumuzun işi yürütmeye ehliyetli olduğuna ve yine sadece nitelikli bireyleri işi gerçekleştirmek için atadığımıza yönelik teklif veririz.

2.2.3 Üstlendiğimiz taahhütleri yerine getiririz. – Yapacağımızı söylediğimizi yaparız.

2.2.4 Bir hata yaptığımızda veya bir ihmalkarlığımızda, bunu sahiplenir ve derhal düzeltmeleri yaparız. Başkaları tarafından gerçekleşen herhangi bir hatayı veya ihmalkarlığı farkettiğimizde ise, en kısa zamanda uygun bir kurumla bu kişileri iletişime sokarız. Kendi hatalarımız veya ihmalkarlığımızdan kaynaklanan ve bunlardan dolayı oluşan her türlü şeyin sorumluluğu kabul ediyoruz.

2.2.5 Bize emanet edilen özel veya gizli bilgileri koruruz.

2.2.6 Bu ilkeleri korur ve her birimizi bunun için sorumlu tutarız.

2.3              Sorumluluk: Zorunlu Standartlar

Küresel proje yönetimi topluluğu içindeki uygulayıcılar olarak, aşağıda belirtilenleri kendimiz ve uygulayıcı arkadaşlarımız için gerekli görürüz:

Düzenlemeler ve Yasal Gereksinimler

2.3.1 İşimizi, profesyonel ve gönüllü faaliyetlerimizi yöneten politikaları, kuralları, düzenlemeleri ve kanunları destekleriz ve kendimizi bu konularda bilgilendiririz.

2.3.2 Etik olmayan ve yasa dışı davranışları, uygun yönetime gerekirse bu davranışlardan etkilenen kişilere raporlarız.

Yorum: Bu hükümlerin çeşitli sonuçları vardır. Özellikle, hiçbir yasadışı hırsızlık, dolandırıcılık, yolsuzluk, zimmete para geçirme, ya da rüşvet içeren ama bunlarla sınırlı olmayan hiçbir yasadışı davranışın içinde yer almayız. Ayrıca, fikri mülkiyet hakkını içerecek şekilde başkalarının mülkiyetini üzerimize almadığımız veya kötüye kullanmadığımız gibi hakaret ve iftiranın içinde bulunmayız.Dünyada uygulayıcılar ile birlikte yönetilen odak gruplarında, bu tip yasadışı davranışların sorunlu olduğu belirtilmiştir.

Mesleğimizin uygulayıcıları ve temsilcileri olarak, yasadışı davranışlar halinde başkalarına göz yummaz, onlara yardımcı olmayız. Her türlü yasadışı veya etik olmayan davranışı rapor ederiz. Raporlama kolay değildir ve biz bunun olumsuz sonuçlarının olabileceğinin farkındayız. Son zamanlarda yaşanan kurumsal skandallardan bu yana, çoğu organizasyon yasadışı veya etik olmayan faaliyetler hakkında gerçeği ortaya çıkaran çalışanlarını korumak için politikalar benimsemiştir. Hatta bazı hükümetler ayrıca gerçeği öne çıkaran çalışanlar için mevzuat kabul etmiştir.

Etik Şikayetler

2.3.3 Çözüm için uygun bir kurumun dikkatine sunulmak üzere bu ilkelerin ihlaline yol açabiliriz.

2.3.4 Etik şikayetleri olaylarla doğrulandığı durumlarda, sadece raporlarız.

Yorrum: Bu hükümlerin çeşitli sonuçları vardır. Davacı veya davalı olup olmadığımıza dair ilgili bilgilerin toplamı ve etik ihlalleri dikkate alarak PMI ile işbirliği içindeyiz. Ayrıca bütün olgulara sahipl olmadan başkalarını etik anlamda görevini kötüye kullanmakla suçlamaktan kaçınırız. Bunun dışında, başkalarına karşı kasten yanlış iddialarda bulunan bireylere karşı disiplin cezası politikası izleriz.

2.3.5 Etik kaygıları açığa çıkaran kişiye yönelik misillemede bulunan bireye karşı disiplin cezası politikası izleriz.

Saygı, kendimize, başkalarına ve bize emanet edilen kaynaklara karşı önemli bir itibar göstermek için sahip olduğumuz bir görevimizdir. Bize emanet edilen kaynaklar, insan, para, itibar, başkalarının güvenliği, doğal veya çevresel kaynaklar gibi şeyleri içeren kaynaklar olabilir.

Bir saygı ortamı, karşılıklı işbirliğini teşvik ederek güven, inanç ve performans mükemmelliğini yaratır. Yani, farklı perspektif ve görüşlerin teşvik edildiği ve değerli bulunduğu bir çevre oluşur.

Küresel proje yönetimi topluluğu içindeki uygulayıcılar olarak:

3. BÖLÜM – SAYGI

3.1 Başkalarının normları ve gelenekleri hakkında kendimizi bilgilendirir ve onlar tarafından saygısızca karşılanabilecek davranışlarda bulunmaktan kaçınırız.

3.2 Diğerlerinin bakış açısını dinleyerek onları anlamaya çalışırız.

3.3 Aramızda anlaşmazlık veya çatışma bulunan kişilere doğrudan yaklaşırız.

3.4 Karşılıksız olduğu durumlarda dahi, profesyonel anlamda kendimizi yönetiriz

Yorum: Bu hükümlerin bir sonucu da dedikodudan ve başka bir kişinin itibarını yıkacak düzeyde olumsuz söz söylemekten kaçınmış olmamızdır. Ayrıca, bu tarz davranışlarda bulunan diğer kişilerin karşısında durmak görevimizdir.

3.5 Küresel proje yönetimi topluluğu içindeki uygulayıcılar olarak, aşağıda belirtilenleri kendimiz ve uygulayıcı arkadaşlarımız için gerekli görürüz:

3.6 İyi niyetle müzakere ederiz.

3.7 Uzmanlığımızı veya yetki gücümüzü, kişisel olarak diğerlerinden yarar sağlamak pahasına başkalarının karar ve aksiyonlarını etkilemek için kullanmayız

3.8 Diğerlerine karşı kötü niyetli davranışta bulunmayız.

3.9 Başkalarının mülkiyet haklarına saygı gösteririz.

4. BÖLÜM – DOĞRULUK

Doğruluk, tarafsız ve objektif hareket etmek ve karar vermek anlamında bir yükümlülüğümüzdür. Tavrımız kendi çıkarlarımızı yarıştırmaktan, önyargı ve adam kayırmacılıktan arınmış olmalıdır.

Küresel proje yönetimi topluluğu içindeki uygulayıcılar olarak:

4.1 Karar alma sürecimizde şeffaflık gösteririz.

4.2 Sürekli olarak tarafsızlığımızı ve objektifliğimizi yeniden gözden geçirir, yerinde düzeltici aksiyonlar alırız.

Yorum: Uygulayıcılarla yapılan araştırmalar çıkar çatışmasının mesleğimizde karşılaştığımız en zorlu konulardan biri olduğunu göstermiştir. En büyük problemlerden biri, uygularıcıların raporunun bağlılıklarımızın çatıştığı zaman tanınmaması, ancak istemeden kendimizi veya başkalarını bir çıkar çatışması durumuna soktuğumuzda tanınmasıdır. Bu nedenle, uygulayıcılar olarak bizler potansiyel çatışmaları proaktif olarak araştırmalı ve birbirimize her birimizin potansiyel çatışmalarını vurgulayarak ve bunların çözülmesi yönünde ısrar ederek yardım etmeliyiz.

4.3 İlgili bilgiye erişim hakkına sahip yetkili kişilerin o bilgiye aynı zamanda erişebilmelerini sağlarız.

4.4 Nitelikli adaylarlar için fırsatların eşit olarak kullanabilir hale getirilmesini sağlarız.

Yorum: Bu hükümlerin bir sonucu da, bir sözleşme düzenlenmesi durumunda teklif süreci sırasında aynı şekilde bilgiye erişimi sağlamamızdır.

Küresel proje yönetimi topluluğu içindeki uygulayıcılar olarak, aşağıda belirtilenleri kendimiz ve uygulayıcı arkadaşlarımız için gerekli görürüz:

4.5 Çıkar Çatışması Halleri

4.5.1 Biz yetkili paydaşlara herhangi bir gerçek veya potansiyel çıkar çatışmasını proaktif ve tam olarak ifşa ederiz

4.5.2 Gerçek veya potansiyel bir çıkar çatışmasına sahip olduğumuzu farkettiğimiz zaman, etkilenen paydaşlar için tam bir açıklamamız, kabul edilmiş yatıştırıcı planımız ve devam etmek için paydaşlarımızdan aldığımız onay olmadan veya bunlar olana kadar karar alma sürecine girmekten veya çıktıları etkilemeye kalkışmaktan kaçınırız.

Yorum: Karar veya çıktıların bir veya birden fazla tarafı etkileyebildiği ve içinde birbiriyle yarışan sadakat görevimizin bulunduğu bir durumda, kararları veya çıktıları bir taraf adına etkileyebilecek pozisyondaysak bir çıkar çatışması oluşur. Örneğin, çalışan olarak hareket ettiğimizde, işverenimize karşı bir sadakat görevimiz bulunmaktadır. PMI gönüllüsü olarak hareket ettiğimizde ise, Proje Yönetimi Enstitüsü’ne karşı bir sadakatgörevimiz vardır. Bu nedenle bu gibi farklı çıkarları farketmeli ve çıkar çatışması yaşadığımız zaman bunun kararlarımızı etkilemesinden kaçınmalıyız.

Ayrıca, ayrılan bağlılıklarımızı bir kenara koyduğumuza ve kararlarımızı tarafsız olarak aldığımıza inansak bile, bir çıkar çatışması gibi gözüken şeyi bir çıkar çatışması olarak ele alıp, ilkelerde belirtilen hükümleri izleyeceğiz.

4.6 Adam Kayırma ve Ayrımcılık

4.6.1 Adam veya akraba kayırma, rüşvet gibi şeyleri içeren şahsi değerlendirmelere göre, sözleşmeleri iptal etme, imzalama, ödüllendirme, cezalandırma, kiralama veya işten çıkarma durumunu gerçekleştirmeyiz.

4.6.2 Cinsiyet, ırk, yaş, din, engelli olma durumu, milliyet veya cinsel yönelime bağlı olarak kimseye ayrımcılık yapmayız.

4.6.3 Adam kayırma veya önyargı olmaksızın organizasyonun (İşveren, Proje Yönetimi Enstitüsü veya diğer grup) kurallarını kabul ederiz.

5. BÖLÜM – DÜRÜSTLÜK

Dürüstlük, gerçeği anlamak ve hem iletişimimiz hem de davranışlarımızda gerçeğe uygun olarak hareket etmek adına yükümlülüğümüzdür.

Küresel proje yönetimi topluluğu içindeki uygulayıcılar olarak:

5.1 Biz ciddiyetle gerçeği anlamaya çalışıyoruz.

5.2 İletişimimizde ve davranışımızda gerçeğe uygunuz.

5.3 Uygun zamanda doğru bilgiyi sağlarız.

Yorum: Bu hükümlerin bir sonucu olarak, diğerlerinden temin ettiğimiz veya kendi kararlarımıza dayanarak elde ettiğimiz bilginin doğru, güvenilir ve zamanında olmasını sağlamak için uygun adımlar atıyoruz.

Bunlar, yetersiz olarak alındığı durumlarda kötü haberleri paylaşabilme cesaretine sahip olma gibi şeyler olabilir. Ayrıca, çıktılar olumsuz olduğunda bilgiyi saklamaktan ya da suçu başkalarına atmaktan kaçınırız. Çıktılar olumlu olduğunda ise, başkalarının başarıları adına övgü almaktan sakınırız. Bu hükümler, hem dürüst hem de sorumluluk sahibi olmak adına bağlılığımızı güçlendirmektedir.

5.4 Biz dolaylı veya doğrudan olarak taahhütleri ve sözleri iyi niyetle veririz.

5.5 Diğerlerinin gerçeği söyleyebilmek adına kendilerini güvende hissedeceği bir ortam yaratmak için çalışıyoruz.

Küresel proje yönetimi topluluğu içindeki uygulayıcılar olarak, aşağıda belirtilenleri kendimiz ve uygulayıcı arkadaşlarımız için gerekli görürüz:

5.6 Yanıltıcı veya yanlış beyanda bulunmak, yarı-gerçek şeyleri belirtmek, kapsam dışı bilgi vermek veya bilgiyi kesmek -ki eğer biliniyorsa, ifadelerimiz yanıltıcı veya eksik olarak yorumlanacaktır- gibi başkalarını aldatmak için tasarlanmış davranışların içinde yer almayız ve bu tür davranışlara göz yummayız.

5.7 Kendi adımıza veya başkası adına kazanç sağlamak amacıyla aldatıcı davranışlar içinde yer almayız.

Yorum: İstenilen standartlar bizi doğru olmaya teşvik eder. Paydaşları yanlış yönlendiren yarı-gerçek ve gizli şeyler, kesin yanlış yorumlamalar yapmak kadar mesleğe yakışmamaktadır. Tam ve doğru bilgi vererek güvenilirliğimizi arttırırız.

EK A

A.1 Bu Standardın Tarihçesi

Bağımsız bir iş olarak PMI proje yönetimi vizyonu, etik üzerindeki ilk çalışmalarımızı yönlendirdi. 1981 yılında, PMI Yönetim Kurulu bir Etik, Standartlar ve Denklik Grubu oluşturdu. Bu gruba, işe yönelik mesleki etik kuralları oluşturma ihtiyacı üzerinde müzakere etmeleri için bir görev verildi. Grubun raporu, proje yönetimi uzmanlığı için etik hakkında dokümante edilen ilk PMI tartışmasını içeriyordu. Bu rapor, Ağustos 1982’de PMI Yönetim Kurulu’nun onayına sunuldu ve rapor Ağustos 1983’te üç ayda bir çıkan Proje Yönetimi dergisinde ek olarak yayınlandı.

80’lerin sonuna doğru bu standart, Proje Yönetimi Uzmanları (PMP) için Etik Standart olacak şekilde geliştirildi. 1997’de, PMI Kurulu bir üye etik kuralları ihtiyacı olduğuna karar verdi. Bunun üzerine, PMI Kurulu PMI üyeliği için bir etik standart taslağı hazırlamak ve yayınlamak üzere Etik Politika Dokümantasyon Komitesi oluşturdu. Kurul, 1998 Ekim ayında yeni Üye Etik İlkeleri’ni kabul etti. Bunu Ocak 1999’da Kurul’un bir etik şikayetin sunulması için süreç oluşturan ve bir ihlalin olup olmadığının belirlenmesini sağlayan Üye Dava Prosedürleri’ni kabul etmesi izledi.

1998 İlkeleri benimsendiğinden beri, PMI içinde ve iş dünyasında birçok dramatik değişim gerçekleşti. PMI üye sayısı hatırı sayılır ölçüde arttı. Ayrıca, Kuzey Amerika dışındaki bölgelerde büyük bir gelişim meydana geldi. İş dünyası içinde, etik skandallar küresel ve kar amacı gütmeyen kurumların çöküşüne sebep olduğu gibi kamuoyunda infiale yolaçtı ve hükümet düzenlemelerini ateşledi. Küreselleşme ekonomilerin yakınlaşmasını sağladı, ancak etik uygulamalarımızın kültürden kültüre değiştiğinin farkedilmesine yol açtı. Teknolojik değişimin hızlı ve devam eden bu adımı, yeni fırsatlar oluşturmasının yanı sıra yeni etik ikilemler gibi yeni meydan okumalarla da karşılaştırdı.

Bu nedenlerden dolayı, 2003’te PMI Yönetim Kurulu etik ilkelerimizin yeniden gözden geçirilmesi için çağrıda bulundu. 2004 yılında ise, PMI Kurulu, etik ilkelerin yeniden değerlendirilmesi ve düzenlenmesi adına bir süreç geliştirmek için Etik Standardlar Değerlendirme Komitesi’ni (ESRC****) görevlendirdi. ESRC, küresel proje yönetimi topluluğunun aktif katılımı teşvik edebilecek süreçler geliştirdi. 2005’te, PMI Kurulu ilkelerin yeniden düzenlenmesi için ilgili süreçleri kabul etti ve proje yönetimi topluluğunca gerçekleşen küresel katılımın fevkalade olduğu üzerinde mutabakata vardı. Kurul 2005’te ayrıca Kurulca kabul edilen süreçlerin gerçekleştirilmesi için Etik Standartlar Geliştirme Komitesi’ni (ESDC*****) görevlendirdi ve 2006’nın sonlarına doğru yeniden düzenlenen ilkeleri ortaya koydu. Bu Etik ve Profesyonel Gelişim İlkeleri PMI Yönetim Kurulu tarafından Ekim 2006’da kabul edildi.

A.2 Bu Standardı Yaratmada Kullanılan Süreç

Bu ilkelerin gelişiminde ESDC tarafından atılan ilk adım, proje yönetimi topluluğunda karşılaşılan etik sorunlar ve dünyanın bütün bölgelerindeki uygulayıcıların bakış açıları ile değerlerini anlamaktı. Bunu odak grup tartışmaları ve uygulayıcılar, üyeler, gönüllüler ve PMI sertifikası sahiplerinin katıldığı iki internet anketi gibi çeşitli mekanizmalar yoluyla başardılar. Ek olarak ekip dünyanın çeşitli bölgelerindeki 24 kar amacı gütmeyen kuruluşun etik ilkelerini analiz etti, etik standartların gelişimindeki en iyi uygulamaları araştırdı ve PMI’ın stratejik planının etikle ilgili ilkelerini keşfetti.

ESDC tarafından yönetilen bu kapsamlı araştırma PMI Etik ve Mesleki Davranış İlkeleri’nin taslağının geliştirilmesi için zemin hazırladı. Taslak küresel proje yönetimi topluluğunun yorumlarını almak için dağıtıldı. Bu ilkelerin geliştirilmesi sırasında Amerikan Ulusal Standart Enstitüsü’nce oluşturulan standart geliştirme süreçleri titiz bir şekilde takip edildi. Çünkü bu süreçler, PMI teknik standart geliştirme projeleri için kullanılmaktaydı ve bu süreçlerin taslak üzerinde paydaş geribildirimi almak ve bunları karara bağlamakta en iyi uygulamaları temsil ettiği varsayılmaktaydı.

Bu çabaların sonucu, sadece küresel proje yönetimi topluluğunun arzuladığı etik değerleri değil, bu ilkeyle bağlı olan her birey için zorunlu olan belirli davranışları da adresleyen Etik ve Mesleki Davranış İlkeleri oluşmuştur. PMI Etik ve Mesleki Davranış İlkeleri’nin ihlali, etik Dava Prosedürleri altında PMI tarafından yaptırımlarla sonuçlanabilir.

ESDC, proje yönetimi uygulayıcıları olarak, topluluğumuzun bu ilkelerin hükümlerine uygun olarak davranmak konusunda kendimizi ve küresel proje yönetimi toplululuğu içindeki meslekdaşlarımızı sorumlu tuttuğunu ve ilkeleri ciddi olarak ele almayı görev kabul ettiğini öğrenmiştir.

EK B

B.1 Sözlük

Kötü Niyetli Davranış. (Abusive Manner) Fiziksel zararla veya başka bir insanda korku, aşağılanma, manipülasyon veya sömürü gibi şiddetli duyguların oluşmasıyla sonuçlanan davranışlar.

Çıkar Çatışması. (Conflict of Interest)Bir proje yönetimi uygulayıcısının aynı anda hem kendisine, başka birine ya da sadakat görevi borcu olduğu kuruluş yararına olacak hem de bir diğer kişiye ya da benzer sadakat görevi borcunun bulunduğu başka bir kuruluşa zarar verebilecek bir karar alırken veya eylemde bulunurken ortaya çıkardığı bir durumdur. Uygulayıcıların çatışan görevleri çözebilmeleri için kullanacakları tek yöntem, çatışmayı ondan etkilenenlere anlatmak ve uygulayıcının nasıl devam etmesi gerektiği konusunda karar vermelerine izin vermek olacaktır.

Sadakat Görevi.(Duty of Loyalty) Bir kişinin bir organizasyonun veya bağlı olduğu kişinin çıkarlarını en iyi şekilde gözetecek şekilde oluşturduğu yasal veya ahlaki sorumluluklarıdır.

Proje Yönetimi Enstitüsü [PMI]. (Project Management Institute [PMI])Proje Yönetimi Enstitüsü’nün tamamı olup, komitelerini, gruplarını ve imtiyazlı bölümlerini (bölge kuruluşları, akademileri ve belli çıkar grupları gibi) içerir.

PMI Üyesi. (PMI Member) Proje Yönetimi Enstitüsü’nde üye olarak yer alan kişi.

PMI-Sponsorlu Aktiviteler. (PMI-Sponsored Activities) PMI Üye Danışma Kurulu’na, PMI standart geliştirme takımına veya bir diğer PMI çalışma grubu veya komitesine katılım gibi aktiviteleri içeren aktiviteler. Bunlar ayrıca imtiyazlı bir PMI bileşen organizasyonunun himayesinde faaliyet gösteren— bileşen veya farklı bir bileşen eğitim faaliyeti tipi veya etkinliği içinde bir liderlik rolü içinde yer alsın almasın— aktiviteleri içerir ki

Uygulayıcı. (Practitioner) Proje yönetimi mesleğinin bir parçası olarak proje, portföy veya program yönetimine katkı sağlayan bir aktiviteye katılan kişi.

PMI Gönüllüsü. (PMI Volunteer) Proje Yönetimi Enstitüsü’nün üyesi olsun olmasın PMI-sponsorlu aktivitelere katılan kişi,