ABD Senatosu’nun Program Yönetimi Geliştirme ve Hesap Verebilirlik Kanununun oy birliği ile kabulünün ardından, ABD Başkanı Barack Obama tarafından da onaylandı!

Kanunun uygulamaya alınması:

Federal Kuruluşlarda, program yöneticileri için tanımlı meslek ve kariyer  patikalarının artması,

Standart tabanlı program yönetim politikasının ABD kamu kuruluşları genelinde uygulamaya alınması,

Politika yönetimine üst düzey yöneticilerin dahil olması, strateji ve politikaların bu doğrultuda ortaya konması,

İyi uygulamaların kuruluşlar arası program yönetim konseyi veya benzeri bir kuruluş aracılığıyla yaygınlamasının sağlanması

gibi sonuçlar doğuracaktır.

Kamu kurumlarının kamu faaliyetlerinde etkinlik ve etkililik için aldıkları bu önlem, önümüzdeki dönemde program ve proje yönetimini daha önemli bir noktaya taşıyacak, kamuda çok daha fazla proje ve program Yönetimi pozisyonlarına ihtiyaç yaratacak ve kamu ile çalışan sektörlerde program ve proje yönetim olgunluğu ihtiyacı artacaktır.