PMI-TR DESTEKLİ YAYINLAR - KİTAPLAR

PMI Türkiye olarak Proje Yönetimi mesleğine katkı sağlayacağını düşündüğümüz yayınlara sponsor oluyoruz.

Süreç Grupları:
Uygulama Kılavuzu

Process Groups: a Practice GuideSüreç Grupları Uygulama Kılavuzu

Bugün proje yöneticisi iş ilanlarına baktığımızda uluslararası geçerliliğe sahip Proje Yöneticisi Profesyoneli (PMP®) başta olmak üzere, benzer sertifikalara sahip olmanın neredeyse olmazsa olmaz bir koşul haline geldiğini görüyoruz.

PMP® sınavına hazırlanırken ve sonrasında proje yöneticilerinin proje yönetimi çalışmalarını yürütürken kullandığı Proje Yönetimi Bilgi Birikimi Kılavuzu, sınava hazırlananların dışında Proje Yöneticiliği yapan herkesin hemen her zaman başvurulabileceği de bir kaynak kitaptır.

Değişen iş koşullarına uygun olarak belirli dönemlerde yenilenen Proje Yönetimi Bilgi Birikimi Kılavuzu, 2022 yılında PMBOK Yedinci Sürümüyle güncellenmiş ve PMI TR tarafından da Türkçe olarak kullanıma sunulmuştur.

Süreç Grupları Uygulama kılavuzu, PMBOK Yedinci Sürümün tamamlayıcısı olarak süreç tabanlı yaklaşımı benimseyen organizasyonlara kılavuzluk etmeyi amaçlamaktadır.

Süreç Grupları Uygulama Kılavuzu, “Başlatma – Planlama – Uygulama – İzleme/Kontrol – Kapanış” süreç grupları altında temel çerçeveyi ele alarak geniş bir bilgi birikimi sunuyor. 390 sayfalık bu uygulama rehberi artık PMBOK6’nın yerine kullanılacak ve sınava hazırlananlar için de onları tamamlayıcı bir kaynak olarak raflarda yerini alacaktır.

Proje Yönetimi Bilgi Birikim Kılavuzu (PMBOK Kılavuzu)
Yedinci Sürümü ve Proje Yönetimi Standardı

Geçtiğimiz birkaç yıl içinde gelişen teknoloji, ortaya çıkan yeni yaklaşımlar ve pazardaki hızlı değişiklikler çalışma şekillerimizi bozdu ve proje yönetimi mesleğini gelişmeye itti. Her sektör, organizasyon ve proje benzersiz zorluklarla karşı karşıyadır ve ekip üyeleri projeleri başarılı bir şekilde yönetmek ve sonuçlar ortaya koymak için yaklaşımlarını uyarlamalıdır.

 

Proje Yönetimi Bilgi Birikimi Kılavuzu (PMBOK® Kılavuzu) – Yedinci Sürümü bunu göz önünde bulundurarak mesleğin temel kavramlarını ve yapılarını daha derinlemesine gözden geçiriyor.

 

Hem Proje Yönetimi Standardını hem de PMBOK® Kılavuzunu içeren bu sürüm, proje sonuçlarını etkin bir şekilde sunmak için kritik öneme sahip olan 12 proje yönetim prensibini ve sekiz proje performans alanını sunmaktadır.

PMBOK® Kılavuzunun bu sürümü:

Tüm geliştirme yaklaşımları yelpazesini (öngörücü, geleneksel, uyarlanabilir, çevik, hibrit vb.) yansıtmakta ve;

Geliştirme yaklaşımlarını ve süreçlerini uyarlamaya tüm bir bölümü ayırmakta;

Yeni bir “Modeller, Yöntemler ve Eserler” bölümü ile araçlar ve teknikler listesini genişletmekte;

Teslimatlara ek olarak proje sonuçlarına odaklanmakta ve PMIstandards+™ ile bütünleşerek kullanıcıların iş başında iken PMBOK® Kılavuzunu uygulamalarına yardımcı olacak içeriğe erişimlerini sağlamaktadır.

Sonuç olarak, proje ekibi üyelerinin proaktif, yenilikçi ve proje sonuçlarını sunmada çevik olmalarını daha iyi sağlayan modern bir kılavuz ortaya çıkmıştır.

PMI Set

Proje Yönetimi:
Analitik Yaklaşımlar

Proje yönetimi gerek teorik ve pratik uygulamalar, gerekse yazılımlar ve karar destek sistemleriyle ilişkileri bakımından önemli bir çalışma alanı oluşturmaktadır. Bu alan, akademisyenlerin yanı sıra, proje ekiplerinde ve yönetiminde yer alan ve farklı disiplinlerde öğrenim görmüş profesyonellerin de ilgisini çekmektedir. Bu yönelimler doğrultusunda kitabın ana amacı proje yönetiminin temel tanım, kavram ve yöntemlerini anlatma ve bunu yaparken analitik model ve yaklaşımları vurgulamaktır.

Disiplinler arası çalışma ortamı da düşünülerek, geniş bir okuyucu kitlesi göz önüne alınmıştır. Mühendislik ve matematik gibi teknik alanlarda bilgi sahibi okuyucular yöneylem araştırması yöntemlerini ve proje yönetimi uygulamalarını tanımanın yanı sıra işletme terimlerini de öğrenebilirler. Sosyal ve yönetim bilimlerinde bilgi sahibi okuyuculara ise matematiksel yaklaşımın işletme problemlerinde nasıl kullanıldığını görme ve kavrama olanağı sunulmaktadır.

Proje Yönetimi Bilgi Birikimi Kılavuzu (PMBOK Kılavuzu)
Altıncı Baskı ve Çevik Uygulama Kılavuzu

30 yılı aşkın bir süredir, proje yöneticiliği mesleği için yol gösterici bir araç olmuş ve her proje yöneticisinin kitaplığında bulunması gereken bir referans kaynağı görevini görmüştür. PMBOK® Kılavuzu – Altıncı Baskı, proje yönetiminde mükemmellik geleneğini, anlaşılması ve uygulanması kolay bir standart ile sürdürmektedir. Bugün, PMBOK® Kılavuzu proje yönetimi alanında küresel bir standart olarak kabul edilmekte olup, mevcut kaynaklar arasında proje yönetimi profesyonelleri için en iyi ve en kapsamlı kaynaklardan biridir. PMBOK® Kılavuzu, proje mükemmelliği açısından yüksek standartlara ulaşmak için tüm proje yöneticilerinin gereksinim duyduğu temel uygulamaları içermektedir. PMBOK® Kılavuzu – Altıncı Baskı, çalışma hayatı içerisindeki proje yöneticilerinin işbirliğini ve bilgi birikimini yansıtmakta ve çeşitli türlerdeki projelere uygulanması nedeniyle proje yönetiminin temel ilkelerini sağlamaktadır. Uluslararası alanda kabul edilen bu standart proje yöneticilerinin, proje yönetimini uygulamaya geçirmeleri ve organizasyonel sonuçlar elde etmelerini sağlayan temel bir araç niteliğindedir.

Proje Yönetimi:
Analitik Yaklaşımlar

Proje yönetimi gerek teorik ve pratik uygulamalar, gerekse yazılımlar ve karar destek sistemleriyle ilişkileri bakımından önemli bir çalışma alanı oluşturmaktadır. Bu alan, akademisyenlerin yanı sıra, proje ekiplerinde ve yönetiminde yer alan ve farklı disiplinlerde öğrenim görmüş profesyonellerin de ilgisini çekmektedir. Bu yönelimler doğrultusunda kitabın ana amacı proje yönetiminin temel tanım, kavram ve yöntemlerini anlatma ve bunu yaparken analitik model ve yaklaşımları vurgulamaktır.

Disiplinler arası çalışma ortamı da düşünülerek, geniş bir okuyucu kitlesi göz önüne alınmıştır. Mühendislik ve matematik gibi teknik alanlarda bilgi sahibi okuyucular yöneylem araştırması yöntemlerini ve proje yönetimi uygulamalarını tanımanın yanı sıra işletme terimlerini de öğrenebilirler. Sosyal ve yönetim bilimlerinde bilgi sahibi okuyuculara ise matematiksel yaklaşımın işletme problemlerinde nasıl kullanıldığını görme ve kavrama olanağı sunulmaktadır.