Deena Gordon Parla, PMP 2Deena Gordon Parla, PMP

Deena Gordon Parla, PMP

Kurucu Advisor

Gülay Özkan 2Gülay Özkan

Gülay Özkan

Kurucu Başkan

Tolga Özel 2Tolga Özel

Tolga Özel, MsC, PfMP, PMP

Kurucu Üye

Gamze Karayaz 2Gamze Karayaz

Gamze Karayaz, PhD, PMP

Kurucu Üye

Tunç Yorulmaz 2Tunç Yorulmaz

Tunç Yorulmaz

Kurucu Üye

Mustafa Hafızoğlu 2Mustafa Hafızoğlu

Mustafa Hafızoğlu, PMP

Kurucu Üye

Murat Özkan 2Murat Özkan

Murat Özkan

Kurucu Üye