Dr. Adra,

ANKARA PGA KASIM 2016’da “Örgütleri Gece Uyutmayan Yedi Istırap” ile kuruluşların yüz yüze kaldığı sorunlar ve problemlere değiniyor olacak.  Organizasyon içerisinde eğitime yaptırım ve kapasite gelistirme 7 ağrıya çözüm olarak gösterilebilir. Peki nasıl?

23 Kasım 2016 Çarşamba günü saat 19:00’da Next Level Workinton’da bu güzel ve etkili sunumu kaçırmayın!

 

Kimdir Dr. Saadi Adra?

PFMP, EVP, PMP, PGMP, PMI-RMP, PMI-SP, OPM3 PROFESSIONAL

ePMIEF 2016-EMEA SNYDER ÖDÜLÜ’nü “Entegre Yaşam Döngüsü Yönetimi Çerçevesi” makalesiyle ile almıştır.

 

Dr. Adra mükemmel bir PYO uzmanı, uluslararası konuşmacı ve düşünce lideridir. Advisors (PMI-REP, PMI-RCP, Shipley Partner) şirketinin CEO’su olan Saadi Strateji Etkinleştirme ve Yönetim Danışmanlığı alanında 25 yıl deneyim sahibidir. Portfolyo, Program, Proje ve Risk yönetimi için Metodolojiler geliştirmiştir. Petrol ve Gaz, Kamu, Eğitim, Holding, Mühendislik, Güç gibi bir çok farklı alanda PMO oluşturulmasını desteklemiş, yönetmiş ve  öncülük etmiş, her birinin yol haritasını denetlemiş, ortaklar, ekip ve müşterilerle olan ilişkileri yönetmiştir. Saadi, Proje Yönetimi Profesyonelliği, Program Yönetimi, OPM3, Yönetişim ve PYO üzerine yüzlerce eğitim vermiştir. Beyrut Amerikan Üniversitesi (AUB-REP) Proje Yönetimi Yüksek Lisans Programının ve Fransa’daki SKEMA Business School ile beraber geliştirilen ve Executive MBA programına devam imkanı tanıyan Proje Yönetimi Diploması (PMD 2.0) programının geliştiricisidir.

Seçili projelerin her birinde, Saadi Adra yaşam döngüsünü başlangıç aşamasından, konsept geliştirimine, sözleşmeye, organizasyona, ekip kurmaya, tasarıma, denetlemeye ve farklı takımların başarılı bir sonuç için yönetilmesine liderlik etmiştir. Saadi, on yılın üzerinde bir süre boyunca işe almış, eğitmiş, mentorluk ve  liderlik etmiştir, bu kişilerin bazıları acemi olarak başlamış ve daha sonra uluslarası üne sahip uzmanlar olmuşlardır. Seçili projelerden bazıları hakkında bilgiler aşağıda denilmiştir:

Bütünleşik Yaşam Döngüsü Yönetimi Çerçevesi

Bu iki farklı kurumda verimli bir şekilde uygulanan akademik bir araştırmadır. Geliştirilen çerçeve, klasik oturmuş teori metodu kullanılarak vaka çalışması ve eylem araştırması yaklaşımlarıyla bulunmuştur. Bulgular, aynı organizasyondaki farklı iş birimleri arasındaki Silo Fenomeni’nin çözümlemek için faydacı bir yöntemi ispatlamıştır ve örgütsel işbirliğini güçlendirmeyi amaçlamıştır. Bu tez SKEMA Business School bünyesinde gerçekleştirilmiştir.

Amanat Makah Kalite Projesi için PYO

PYO tasarımını yapmıştır ve 2012 yılında kurmuştur, PYO Direktörlerini atamış ve Projeye 2013’den 2015’e kadar destek vermiştir. Yönetişim, yapı, roller ve sorumluluklar, prosesler, PMIS, mühendislik yönetimi ve inşaat yönetimi personeli ile entegrasyonu ek olarak kapasite ve yetenek yönetimini geliştirmiştir. PYO yapılan 500 projenin de aktif bir gösterge panelini sunması, verimliliğin, iş güvenliğinin ve proje başarısının %25 artmasıyla başarılı olarak kabul edilmiştir. Bu Proje Yönetim Ofisi (PYO) bölgede, Belediye Kalite PYO inisiyatifleri için rol modeli olarak gösterilmiştir. Proje Khatib Alami ile birlikte gerçekleştirilmiştir.

ACE KREDİ Akreditasyon Programı

Yerel bir danışmanlık şirketinin, ilk başarılı akreditasyonuna liderlik etmiştir, Eğitim İş Biriminin aldığı bu akreditasyon, Ortadoğu ve Afrika’da alınan Amerika’nın prestijli AC Credit akreditasyonunun ilk örneğidir.  Bu eğitim katılımcılarının, Amerika’da ve Dünya’da 2000’nin üzerinde üniversitede kabul edilen akademik transkriptler almasını sağlamaktadır. Program, akademik ve idari proseslerin, fonksiyonların geliştirilmesi ve titiz bir denetleme prosesinden geçen devreye alınmasını kapsamaktadır. Proje CMCS Lebanon SAL ile birlikte gerçekleştirilmiştir.

Proje Yönetimi Lisansüstü Diploma Programı

Beyrut Amerikan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkeziyle birlikte yeni lisansüstü programın başlatılması ve oluşturulmasını geliştirdiği ve yönettiği program 40’ın üzerinde uluslararası uzmanının yönetilmesini ve  mühendislik, iş geliştirme, sağlık, eğitim, telekomünikasyon, PYO, risk ve diğer alanları kapsayan dokuz farklı alana odaklanan onlarca ders sunmaktadır. Programın 100’ün üzerinde katılımcısı vardır ve bu katılımcıların bir çoğu terfi etmiş ve önlerinde daha iyi bir kariyer için kapılar açılmıştır. Proje Beyrut Amerikan Üniversitesiyle birlikte gerçekleştirilmiştir.

Proje Yönetimi Diploma Programı/eMBA Programı

Advisors şirketinin danışmanları ve SKEMA Business School profesörleri tarafından ortak olarak sunulan ve proje yönetimi diploması sunan programı geliştirmiş ve yönetmiştir. Program 30 ECUs, akademik krediye eşdeğer kredi vermektedir ve proje ve program yönetimi eMBA programının parçasıdır. Başlangıç aşamasında 12’nin üzerinde kayıt alınmıştır ve Lille, Luxembourg, Çin ve Amerika’da eMBA eğitimlerine devam etmektedir. Program Fransa’daki SKEMA Business School ile birlikte yürütülmektedir.

Sugar Company Corporate PMO

Bu benzersiz prohede, tarım endüstrisindeki mega karmaşık programları yönetmek için oluşturulan yenilikçi proje, program ve portfolyo yönetimi çerçeveleri, yönetişim ve metodolojilerini yönetmiştir. Benzersiz Entegre Yaşam Döngüsü Yönetimi Çerçevesi, Uyumlu Yönetişim Çerçevesi’yle birlikte tüm birimlerin en verimli şekilde aktif olarak işbirliği yaptığı Organizasyonel Proje Yönetimi ile gerçekleştirilmiştir. Proje Afrika’daki KENANNA’nın mühendislik kolu olan KETS ile birlikte gerçekleştirilmiştir.

Petrol ve Gaz PYO

6 Kıtada ve 30 farklı üreticiyle gerçekleştirilen EPC Petrol ve Gaz altyapı projelerini yönetmek için proje yönetimi metodolojilerini geliştirmiştir. Metodoloji ve Yönetişim çerçevesi proje yönetimi ve iş geliştirme arasındaki iş birliğini daha iyi tahmin ler için güçlendirerek şirketlerin onlarca milyon dolarlık kaybını engellemiştir. Bu proje, Houston’daki genel merkezin denetlemesi altında BAE’de bulunan Exterran Eastern Hemisphere Directorate ile birlikte gerçekleştirilmiştir.

TELCO Projesi Sadeleştirme Metodu

Verimliliği feda etmeden 42 yerine 18 proses kullanarak proje yönetimi metodolojisinin sadeleştirilmesine liderlik etmiştir. Sade metodoloji küçük-orta ölçekli yüzlerce projenin kesintisiz olarak yönetilmesini sağlamıştır. Bu proje, ALFA Lübnan ile birlikte gerçekleştirilmiştir.

Güvenlik Akademisi için Sistem Entegrasyonu

6 Uluslarası sağlayıcıyı yöneterek, bir güvenlik akademisinin 5 farklı konumdaki 6 tesisi için program yönetimi ofisinin kurulmasına liderlik etmiştir. Program, sürdürülebilir operasyonlar ve kapasite inşası için mühendislik, inşaat, IT altyapısı, güvenlik sistemleri, malzeme, 100’ün üzerinde dersin geliştirilmesi, öğrenme yönetimi portalı ve beş yıl süresince operasyonlar için master planı içermektedir. Program, Riyad’daki Nayef Academy için AEC ile birlikte başlatılmıştır ancak gerçekleştirilmemiştir.

Portfolyo Holding Şirketi

Stratejik hedefler, risklerin minimize edilmesi ve tesislerin, fonların ve kaynakların kullanımının optimize edilmesi için portföy seçiminin geliştirilmesini liderlik etmiştir. Portföy metodolojisi Levant’ta bir holding yatırımı için yapılmıştır.

Nuclear Power OPM3 Improvement Planning

GCC’de bir nükleer güç tesisi için OPM3 değerlendirilmesine katılmıştır. Değerlendirme çalışması yüzlerce küçük projenin verimli bir şekilde yönetilmesi için proseslerin güçlendirilmesine odaklanan bir ilerleme  planı sonucu yapılmıştır. Bu çalışma, PMI tarafından  OPM3 denetçilerini eğitmek ve sertifikalandırmak için atanan lider OPM3 Denetçisi Claudida Baca ile birlikte gerçekleştirilmiştir.

Sağlık Yönetimi Bilgi Sistemleri Programı

Lübnan’daki büyük bir hastanenin, CMMI 3. Seviyeye göre kalitesi, medikal arşivler, PAC, laboratuvar, zemin, medikal disiplinler, faturalama, ilaçlar gibi 30’un üzerindeki fonksiyonun entegre edilmesi gibi fonksiyonlara göre uygun HMIS uygulaması seçimi ve gereksinimlerin toplanmasına liderlik etmiştir. Proje Beyrut’taki Hariri Medical General Hastanesi’yle birlikte gerçekleştirilmiştir.

 

Bazı SEÇİLİ KONUŞMALAR/KONFERANSLAR’ına aşağıda yer verilmiştir:

PMO Summit, Ankara 2016: “PYO’nun Yeniden Keşfedilmesi”

Hassi Messaoud Oil & Gas Expo, Cezayir 2016: “Yetenek Yönetimi ve Kapasite Geliştirme”

Dubai Uluslararası Proje Yönetimi Forumu (DIPMF), 2016: Pratik ILMF

PMI Türkiye Summit, Istanbul 2016: “Proje ve Program Yönetiminde İleri Kariyer (PPM)”

PMI-NA Kongresi, San Diego 2016: PMIEF 2016-EMEA Snyder Ödülü Sahibi

PMI Afrika Konferansı, Accra 2016: “Entegre Yaşam Döngüsü Yönetimi Çerçevesi”

EDEN Akademik Seminer, Lille 2016: “Proje Yönetimi Araştırmasında Oturmuş Teori Uygulaması”

Saudi Kalite Komitesi, 2016: “Organizasyonlarda Kalite Yönetimini Geliştirmek için PYO’nın Rolü”

PMI-AGC, 2015: “Proje, Program, ve Portfolyoları yönetmek için uyumlu Yönetişim Çerçevesi”

IPYD-Istanbul, 2015: “Bireyler ve Organizasyonlar için Proje, Program, Portfolyo Kapasite Geliştirme Yaklaşımı”

PMI-Lübnan Yıllık Konferansı, 2015: “Karlı Projeleri Başlatmak: İş Zekası ve Stratejik Hedefler”

PMI-Türkiye Yıllık Konferansı, 2014: “Değişim Yönetimi Programı Çıktıları için Sürdürülebilirliği Sağlamak”

PMI-AGC, 2014: Umman PYO Sempozyumu, 2014: “Kamu Sektörü PYO’sunu Yeniden Keşfetmek: Bağlamsal Kısıtlar ve Stratejik Hedefler Arasında”

PMI-Türkiye Savunma Zirvesi, Ankara 2013: “Program Yönetimi Portresi: Organizasyonel Proje Yönetiminin Ayrılmaz bir Bileşeni”

PMI-AGC, 2013: “OPM3 Modeli: Daha Pratik ve Seri PYO Olgunluğu için Ters Mühendislik”

EVIAP, Lizbon 2011: “Yönetişim Çerçeveleri Kurmak için Kazanılmış Değer Analizinin Kullanımı”

EVM, Valencia, 2011: “Yönetişim Çerçevelerinde Etki ve Değer”

JEA Konferansı Amman, 2011: İnşaat Risk Yönetimi

Kazablanka’daki PPM Konferansları:

  1. Program Portfolyo Yönetimi Standartları
  2. Kamu Yönetimi Vaka Çalışması & Organizasyonel Proje Yönetimi ve OPM3

 

Etkinliğe kayıt olmak için lütfen tıklayınız:

KAYIT OL