25 Ocak 2017 Çarşamba akşamı İzmir’de düzenleyeceğimiz Profesyonel Gelişim Aktivitemize davetlisiniz.

Etkinliğe kayıt olmak için lütfen tıklayınız:

KAYIT OL

 

ETKİNLİK PROGRAMI:

19:00 – 19:15 : Giriş konuşması, PMI’ın genel tanıtımı ve katılımcıların yoklama bilgilerinin alınması

19:15 – 20:00 : Sayın Prof. Dr. Murat Özgören’in “Yerelden Küresele, Geçmişten Geleceğe: Uluslararası Strateji Yönetimine Bir Bakış” konulu konuşması – 1. Bölüm

20:00 – 20:15 : Ara

20:15 – 20:50 : Sayın Prof. Dr. Murat Özgören’in “Yerelden Küresele, Geçmişten Geleceğe: Uluslararası Strateji Yönetimine Bir Bakış” konulu konuşması – 2. Bölüm

20:50 – 21:00: Kapanış

 

KONUŞMACI/KONUŞMACILARIN BİYOGRAFİLERİ:

PROF. DR. MURAT ÖZGÖREN

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Aile Hekimliği Uzmanlığı aldıktan sonra Biyofizik doktorası yapmıştır. Doktorasının bir bölümü NATO bursuyla ABD’de University of Miami’de Biyomedikal alanda geçmiştir.

Dokuz Eylül Üniversitesi ve İzmir’de bazı üstlendiği görevler;

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde halen Dokuz Eylül Üniversitesi Biyofizik AD’da profesör olarak çalışmaktadır. 2005-2011 tarihleri arasında Biyofizik AD başkanlığı yapmıştır. Beyin Biyofiziği alanında pek çok yayını, kitap ve kitap bölümü bulunmakta, alanıyla ilgili bilimsel birçok dergide danışman, hakem, editör görevlerini üstlenmektedir. Aynı zamanda araştırma, girişimcilik, inovasyon odaklı DERIN (Dokuz Eylül Research and Innovation) dergisinin imtiyaz sahibidir.

Uyku ve Bilinç Durumları Teknoloji Araştırma Uygulama Merkezinin kurucu başkanıdır, bu alanda bir multidisipliner Anabilim Dalı kurulması ve lisans üstü eğitim programlarının oluşturulmasında öncülük yapmıştır.

2012-2016 yılları arasında DEÜ Araştırma ve Teknolojiden sorumlu Rektör Yardımcısı görevini yürütmüştür. Bu dönemde; Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin (DEPARK) ve dolayısıyla Türkiye’nin ilk hastaneye tam entegre Sağlık Teknoparkı DEPARKSağlık’ın kuruculuğunu yapmıştır ve Yönetim Kurulu başkanıdır. Kuruluşunun ardından yaklaşık 2 yılda 130’dan fazla firmaya ve 1200 kadar çalışana ev sahipliği yapan bu Teknopark, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mızın 42 performans kriteri ile değerlendirdiği Teknoparklar Zirvesinde Erken Aşama Teknoparklar kategorisinde ilk yılında birincilik, ikinci yılında da ikincilik ödülü almıştır.

Dokuz Eylül Teknoloji Transfer Ofisinin (DETTO) kuruluşu ve TÜBİTAK 1513 Projesi’nin yazımı, kabulu ve yürütülmesinde liderlik yapmış olup kurulan DETTO her iki yılda da TÜBİTAK performans değerlendirmelerinde tam bütçe ile destek almıştır. İlk yılın sonunda ülke genelinde mentor TTO’lar arasına girmiştir.

Üniversite-Sanayi Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesidir. DEÜ ve Ege Ü. ortak programı Biyomedikal Sanayi Doktora Programı eş yürütücüsüdür. İzmir Sağlık Kümesi, Biyoküme Derneği kurucu üyesi ve Başkan Yardımcısıdır.

İzmir’in sağlık inovasyonu ekosistemi için önemli bir yere sahip olan Uluslararası Sağlık Teknolojileri Hızlandırma ve Geliştirme Projesi- Bioİzmir’i oluşturmuştur. Proje, İzmir Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen güdümlü proje kapsamındadır ve bir çok ülkenin ticari heyetleri, büyükelçilik düzeyinde temsiliyetlerinin bölgesel açılımlarını koordine etmektedir. Ayrıca İzmir İl Kalkınma Kurulu üyesi olarak bir çok yerel inovasyon projesine öncülük yapmış ve Homeros İzmir Melek Yatırım Derneği’nin kuruculuğunu gerçekleştirmiştir. İzmir EXPO süreçlerine destek vermiştir.

Özgören’in yürüttüğü veya öncülük yaptığı bazı ulusal ve uluslararası ölçekte görevler şağıda belirtilmektedir.

Ulusal;

 • TÜBİTAK Tıbbi cihazlar yol haritası ulusal odak grup koordinatörlüğü yapmıştır.
 • Türkiye Biyoteknoloji Stratejisi ve Eylem Planı Yönlendirme Kurulu Üyesi (BST Bak.)
 • Türk Uyku Tıbbı Derneği Temel Bilim Alt Çalışma Grup Başkanı
 • İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü Yönetim Kurulu üyesidir.

Uluslararası:

 • 2014-2016 yılları arasında üç yıl boyunda ABD de yapılan en büyük bio teknoloji fuarlarındaİzmir ve ülkemizi temsil etmiştir.
 • İzmir EXPO süreçlerinde uluslararası tanıtım toplantılarında aktif rol almıştır.
 • 2011-2014 yılları arasında AB adına AB Sağlık Gıda Strateji Grup Başkanlığı yapmıştır.

Halen yürüttüğü bazı görevler:

 • European Strategy Forum of Research Infrastructures (ESFRI) Türkiye Delegesi,
 • ESFRI Sağlık Gıda Çalışma Grubu Üyesi,
 • European University Association Council of Doctoral Education (EUA-CDE) Yönetim KuruluÜyesi,
 • ISSTA (International Sleep Science & Technology Association) R&D Alt Çalışma grububaşkanlığı 2013-2016 yılları arasında yaptıktan sonra 2016 itibari ile ISSTA Başkan Yardımcısı,
 • Asian Sleep Research Society (ASRS) Başkan Yardımcısı,
 • AB Bölgesel Araştırma Altyapıları Çalışma Grubu Üyesi,
 • Kanada, Multidisciplinary Assessment Committee for the Canada Foundation for Innovationüyesi,
 • INNOBRAIN (AB) network üyesi
 • International Sleep and Biological Rhythms Dergisi Yardımcı Editörüdür.

Özgören, pek çok ulusal ve uluslararası toplantı ve organizasyonu gerçekleştirilmesine öncülük yapmıştır. G20/T20 Kurulu üyesi olarak İzmir zirvesi organizasyonu ve WorldBank İzmir İnovasyon Odaklı kongresi gibi bazı küresel ölçekli toplantılar örnek olarak verilebilir.Türk-Japon Uyku Çalışma Grubunu kurup Türk-Japon Forumlarını Türkiye ve Japonya’da dört kez düzenlemiştir.

 

KATEGORİ BİLGİSİ:

Strateji

ÜCRET ve PDU BİLGİSİ:

Katılım ücreti : Etkinliğimiz ücretsiz olarak düzenlenecektir.

PMI sertifika sahipleri için etkinlik 2 PDU değerindedir.

Katılımcı sayısı 36 kişi ile sınırlıdır.

 

LOKASYON BİLGİSİ:
Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi İnciraltı Sağlık Yerleşkesi

DEPARK Zeytin Binası VIP salonu

Mithatpaşa Cd. No:56-20 Balçova İzmir