PMI Türkiye – PM SUMMIT 2016 Ankara

Bu yıl Ankara’da 12 Mayıs tarihinde düzenlenecek olan “Proje Yönetim Zirvesi”nin teması “Projelerle Geleceği Şekillendirmek” olarak belirlendi.

PMI TR olarak her yıl “PM SUMMIT” markası altında geniş katılımlı “Proje Yönetim Zirvesi” düzenliyoruz. Ankara’da düzenlenecek olan 10. Zirvenin teması “Projelerle Geleceği Şekillendirmek (Shaping The Future with Projects)” olarak belirlendi. Zirvemiz 12 Mayıs 2016 Perşembe günü CerModern’de gerçekleşecek.

Geçmişten öğrendiklerimizle geleceği şekillendiriyoruz.

Geleceği şekillendirmek; tüm zamanların proje ve mirasına doğru çıkılan bir yolculuktur aslında. Bizler, proje yönetim dünyasının geçmişten geleceğine doğru uzanan bu yolculuğa sizlerin katılımları ile çıkıyoruz.Bu yolculukta bilgi ve birikimlerimizi paylaşıyor, elde etmiş tecrübelerimizi aktarıyor ve yeni nesil yönetim bakış açısıyla geleceği projelerle ele alıyoruz.

Bizler, geleceği şekillendirebilmek için sıfırdan bir şeyleri yaratmanın aksine, geçmişi iyi analiz edip öğrenilmiş derslerin ve tecrübelerin sesine kulak vermekle mümkün kılınabilmekte olduğunu biliyoruz. Bu nedenle; zirvemize deneyim ve başarı dolu hikayeleri ile uluslararası birçok ana konuşmacıları da davet ediyoruz.

Geleceği şekillendirebilmek ise, ister bireysel, ister özel sektör, ister kamu sektörü, ister sivil toplum kuruluşları, isterse sosyal sorumluluk boyutunda olsun ortak değer ve ilkeleri içeriyor. Bunların ilki; nasıl bir gelecek istenildiğinin hayali kurabilmek, düşünce, içerik, metot ve yöntemler geliştirmektir. İkincisi ise; kaynakları etkin ve verimli kullanarak, problemleri fırsata çevirerek topluma faydalı değerler yaratabilmektir. Üçüncüsü ise; kaynakları harekete geçirebilmek için en iyilerle çalışmak ve onların gelişimlerine destek olmaktır. Dördüncü ve sonuncu ise ; iletişimi kuvvetli, güven sağlayan lider gereksinimini sağlamaktadır.

Proje yönetim dünyasının değerli isimlerinden Sayın Aaron J. Shenhar ve Sayın Phil Bristol ana konuşmacılarımız olarak Zirvemizde bizleri onurlandırırken, savunma, sanayi, bilişim, finans, enerji, ulaştırma ve inşaat sektörlerinden değerli konuşmacılarımız sunumları ile değerli bilgilerini bizlerle paylaşacaklar. Bunun yanı sıra paneller ve çalışma atölyeleri ile Proje Yönetiminde gelecekte kullanılması muhtemel yöntemler ve trendler ele alınacak.

Tüm gün sürecek olan zirve PMP sertifikalı proje yöneticileri için 7 PDU değerinde olup, tüm katılımcılarımıza büyük bir iletişim platform fırsatı yaratacaktır.

Tüm iş profesyonelleri geleceği şekillendirmeye davetli

Ülkemizin gelişmiş toplumlar arasında söz sahibi olabilmesi ve ülke kalkınmamız için her alanda yürütülen tüm projelerin “Gelecek Puzzle”nın birer parçası olduğunu, birbirinden bağımsız ve farklı olan bu projelerin doğru değerlendirilmesi , başarılı yürütülmesiyle geleceğimizi şekillendirdiğini, böylelikle geleceğe güzel bir miras bırakılabileceğini düşünüyoruz.

Bu zirve ile her sektörden tüm paydaşlar bir araya gelelim deneyimlerimizi, bilgilerimizi, görüşlerimizi, başarı hikayelerimizi ve öğrenilmiş derslerimizi paylaşalım ki geleceğe güzel bir ülke mirasının oluşmasına ve ülkemizin proje yönetim bilgi birikim hazinesi ile çağdaş dünyada daha çok söz sahibi olunmasına sebep olalım, bu hazine ve mirası yeni nesillere aktaralım.

Gelin “Shaping The Future” ile Gelecek Modellerini hazırlarken hayallerimizin gücünü kullanıp yaşama geçirilecek projelerimizi tasarlayalım. Bu doğrultuda; her sektörden tüm iş profesyonellerini geleceğimizi şekillendirmeye davet ediyoruz.

Zirve Web Sitesi için: tıklayın.