BİLGİ TEKNOLOJİLERİ EKİBİ ÜYESİ – SELÇUK GÜLŞEN

@

TEKHe was born in Eskişehir in 1992. Completed his primary and secondary education in Eskişehir. He graduated Mechanical Engineering degree at Akdeniz University in 2015. After working in various companies in the construction sector and energy sector on mechanical systems, he started Project management field with production line setups after all he is currently working as a recommendation system specialist at LC Waikiki.

He achieved PMP certificate in 2020 and He is volunteer in Technology Team at Digital Project Management Summit organized by PMI TR. 

1992 Yılında Eskişehir’de doğdu. Eskişehir ilk ve orta öğrenimini tamamladı. 2015 yılında Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. İnşaat sektöründe ve enerji sektöründe çeşitli firmalarda mekanik sistemler üzerine çalıştıktan sonra üretim hattı kurulumları ile proje yönetimi alanına başlamış, halen LC Waikiki’de öneri sistem uzmanı olarak çalışmaktadır.

2020 yılında PMP sertifikası aldı ve PMI TR tarafından düzenlenen Dijital Proje Yönetimi Zirvesi’nde Teknoloji Ekibinde gönüllü olarak çalışıyor.