SERHAT TOPTANCI

@

Serhat Toptancı, 2014 yılından bu yana Allianz grubunda çalışmakta olup, Allianz Türkiye Çevik Ofis Direktörü olarak görev yapmaktadır. Son on yıl içinde pek çok stratejik birimin oluşturulmasında ve  yönetiminde aktif olarak yer almıştır. Bu kapsamda gerek yerel gerekse global ekiplerde strateji, inovasyon, girişimcilik ve dönüşüm programlarına liderlik etmektedir. Aynı zamanda çevik organizasyonlar, kültür ve organizasyonel dönüşüm konularında deneyimlerini çeşitli seminer ve şirket etkinliklerinde paylaşmaktadır. Halihazırda profesyonel koçluk ve kurumsal girişimcilik mentorluğu yapmakta olup yeni ve yaratıcı fikirlerin Allianz ve iş dünyasına adım atmasına öncülük etmektedir.