PMI’ın sertifikasyonları, farklı sektör ve coğrafi bölgeler arasında aktarılabilmesini sağlayan küresel gelişim ve uygulama özellikleriyle tanınır. PMI sertifikasyonlarının gücü, taşınabilirliğin yanı sıra bir yöntem, standart veya organizasyondan bağımsız olmalarıdır.

PMI’ın sertifikasyon programı, tüm sertifika sahiplerinin kendi yetkinliklerini adil ve geçerli ölçütlerle sergilemelerini sağlamak üzere tasarlanmıştır. Adayların değerlendirilmesinde yalnızca en güvenilir sınav ölçütlerinin kullanılmasını sağlamaya yönelik adımlar atılmaktadır. PMI; sınav geliştirme, sürdürme ve kalite yönetimi için zorlu gereksinimler uygulamaktadır. Bu, PMI’ın tarafsızlığı korumanın önemini kabul etmesini ve sertifikasyon aktiviteleri gerçekleştirirken tarafsız olmasını sağlar.

Ayrıca PMI sertifikasyonları, proje yönetimi uygulayıcıları tarafından uygulayıcılara yönelik olarak geliştirilmiştir. Sertifikasyon programı, PMI tarafından kullanılan sınav sorularını oluşturmak ve geliştirmek için zaman harcamaya gönüllü olan binlerce sertifikasyon sahibi tarafından yürütülür. Bu gönüllüler dünyanın her bölgesinden, sektöründen, iş ve deneyim seviyesinden geldiğinden PMI pazarının çeşitliliğini temsil eder.

Adaylar, her sertifikasyon için aşağıdakiler kullanılarak değerlendirilir:

Eğitim ve Deneyim Değerlendirmesi – Her sertifikasyon için bir dizi eğitim ve/veya

profesyonel deneyim gereklidir.

Heyet İncelemesi – PgMP ve PfMP sertifikasyonları için heyet incelemeleri gerekir. İlk

değerlendirme kapsamlı bir başvuru incelemesinde gerçekleşir; bu incelemede program

veya portföy profesyonellerinden oluşan bir heyet, adayın başvuruda iletilen yönetim

deneyimi özetlerine verdiği yanıtlara göre deneyimi değerlendirir.

Sınav Her adayın senaryoya dayalı bir dizi soruyla işte karşılaşabilecekleri potansiyel

durumlar için proje, program ve/veya portföy yönetimi kavramlarını ve deneyimini

uygulaması gerekir.

Sürekli Gelişim – PMI sertifikasyonunun sürdürülmesi için sürekli profesyonel gelişim

birimlerinin biriktirilmesi gerekir.

Sertifikasyon programı şunları içerir:

Proje Yönetimi Profesyoneli (PMP)®

PMP ® sertifikası, proje yönetiminde altın standarttır. Dünya çapındaki kuruluşlar tarafından tanınan ve talep edilen PMP, projeleri ve ekipleri yöneten ve yöneten bir proje yöneticisi rolünde performans gösterme yetkinliğinizi doğrular.

PMI Zaman Yönetimi Profesyoneli (PMI-SP)®

PMI-SP ® sertifikası, proje programlarının geliştirilmesi ve sürdürülmesine ilişkin uzmanlık alanındaki ispatlanmış bilgi ve gelişmiş deneyimi tanır.

Sertifikalı Genç Proje Yönetici Adayları Yetiştirme Programı (CAPM)

CAPM ® sertifikası, etkili proje yönetiminin temel bilgileri, terminolojisi ve süreçleri hakkındaki anlayışınızı gösterir.

PMI Risk Yönetimi Profesyoneli (PMI-RMP)®

PMI-RMP ® sertifikası, tehditleri azaltma ve fırsatlardan yararlanma planları ile birlikte proje risklerini değerlendirme ve belirleme konusunda uzmanlık alanındaki bilgi ve uzmanlığı gösterir.

PMI Çevik Sertifikalı Uygulayıcı (PMI-ACP)®

Çevik ekiplerde çalışıyorsanız veya kuruluşunuz çevik uygulamaları benimsiyorsa, PMI-ACP sizin için iyi bir seçimdir. PMI-ACP, çevik bir ekibin parçası olarak gerçek dünyadaki uygulamalı deneyiminizin ve becerinizin kanıtıdır.

PMI İş Analizi Profesyoneli (PMI-PBA)®

PMI-PBA ® sertifikası, iş analizi konusundaki uzmanlığınızı vurgular. İş gereksinimlerini tanımlamak, projelerin çıktılarını şekillendirmek ve başarılı iş sonuçları elde etmek için paydaşlarla etkin bir şekilde çalışma becerinize ışık tutar.

Program Yönetimi Profesyoneli (PgMP)®

PgMP ® sertifikası, stratejik ve organizasyonel sonuçlara ulaşmak için çok sayıda karmaşık projeyi yönetenler için tasarlanmıştır.

Portföy Yönetimi Profesyoneli (PfMP)®

PfMP ® sertifikası, portföy yöneticilerinin gelişmiş deneyim ve becerilerini tanır. PfMP, kurumsal hedeflere ulaşmak için bir veya daha fazla portföyün koordineli yönetiminde kanıtlanmış yeteneğinizi gösterir.

Başvuru İnceleme

Akreditasyon sınavına girebilmek için çevrimiçi PMI başvurusunda belirli eğitim ve profesyonel deneyim gereksinimlerini belgelemeniz gerekir. 
Daha belirli gereksinimler için lütfen ilgili sertifikasyon Sınav İçeriği Özeti bölümünü inceleyiniz.