Özgeçmiş

Algın Erozan, PMP, CISA, ITIL, Professional Scrum Master & Product Owner, Mentor

İstatistik bölümünden mezun oldu. Endüstri Mühendisliği bölümünde yüksek lisans çalışmalarına devam etti. Ardından Bilgisayar Mühendisliği bölümünde yüksek lisans yaptı.

1988 yılından bugüne, Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon sektöründeki yerel /uluslararası firmalarda Proje Yönetimi, Program Yönetimi, Satıs ve Pazarlama, İş Gelistirme departmanlarında yöneticilik yaptı. Birçok kamu ve özel sektör projelerinde, proje / program / portföy yönetimi, ekip yönetimi, tedarik yönetimi, kaynak yönetimi konularında yönetici ve danışman olarak yer aldı. Program Yöneticisi olarak çalıştığı bir kurumda, Proje Yönetimi kültürünü; eğitimler ve seminerler ile geliştirmiş, 60’dan fazla kişinin PMP olmasını sağlamıştır.

Enerji, Elektronik, Bilişim, Telekom, Finans, İnşaat, Otomotiv, Gıda, Havacılık sektörlerinde faaliyet gösteren seçkin kurumların çalışanlarına, yurt içi ve yurt dışında, Proje Yönetimi Kavramları ve Uygulamaları (her seviyede), PMP Hazırlık, MS Project, Agile&Scrum&Kanban konularında eğitimler vermiştir ve vermeye devam etmektedir.

Proje yönetimi, program yönetimi, portföy yönetimi, Agile (Çevik) metodoloji geliştirme, proje yönetiminde olgunluk değerlendirmesi, İş Süreçleri Yönetimi (Business Process Management – BPM) konularında bilgi ve deneyimi ile danışmanlık, mentörlük vermektedir. KOBİ’lere Arge ve İnovasyon alanlarında mentörlük vermektedir.

Çeşitli üniversite ve uluslararası Proje Yönetimi seminerlerinde konuşmacı olarak yer alarak, bilgi ve deneyimlerini aktarmaya, Proje Yönetimi kültürünün gelişmesine katkıda bulunmaya devam etmektedir.

Proje Yönetimi kavramlarının Türkçe’ye kazandırılmasında öncülük etmiştir. PMI’nın Project Management Body of Knowledge (PMBOK 4th Edition) ilk Türkçe baskısında, 2009 yılında, editör olarak gönüllü çalışmıştır. Türkçe Proje Yönetimi Bilgi Birikimi Kılavuzu’nun (PMBOK 5.baskı Türkçe) ve Birleşik Standartlar Sözlüğü’nün (5thEdition/2013) editör ve danışma kurulu başkanı olarak yer almıştır. 2018 yılında, PMBOK 6 Türkçe baskı çalışmalarını Proje Yöneticisi, danışma ve editor kurulu başkanı olarak sürdürmüştür.

Head First PMP ve Agile’ı Anlamak (Learning Agile: Understanding Scrum, XP, Lean, and Kanban) kitaplarının Türkçe baskısında danışman olarak destek vermiştir.

PMI (ABD merkez) kitapları olan; PMCDF (Project Manager Competency Development Framework) ve OPM (Organizational Project Management) son baskılarında içerik konu uzmanı (subject matter expert) ve yazar olarak çalışmıştır. 2018 yılında, PMI Code of Ethics & Professional Conduct (PMI Etik ve Mesleki Davranış İlkeleri) Türkçe’ye çevirerek PMI’ya teslim etmiştir.

PMI Türkiye (PMI TR) chapter gönüllüsüdür. 2014 yılında PMI TR Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. PMI LIMC (Leaderhip Institute Master Class) sınıfında bir yıllık eğitim almış, Ekim 2018’de mezun olmuştur. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve PMI Türkiye önderliğinde, PMI Fransa, PMI Bulgaristan ve PMI Slovenya’nın katıldığı “Startup’lar için Proje Yönetimi Uygulama Kılavuzu” hazırlanması projesinde Kilit Uzman Proje Yönetimi (Key Expert Project Management) olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Erozan, merkezi ABD’de bulunan Project Management Institute (PMI) ve Information Systems Audit and Control Association (ISACA) üyesi olup, bu kurumlardan PMP (Project Management Professional) ve CISA (Certified Information System Auditor) sertifikalarına sahiptir. Ayrıca ITIL (Information Technology Infrastructure Library), Scrum Master, Scrum Fundamentals Certified (SFC), Scrum Developer Cerified (SDC), Scrum Master Certified (SMC), Scrum Product Owner Certified (SPOC), Scrum Certified Trainer (SCT), Business Analysis ve EMCC Mentör sertifikalarına sahiptir.