20 yıldan fazladır çok uluslu şirketlerde verimlilik ve sürdürülebilir başarı odaklı çalışmalarının ardından,
bu birikimini ve etkin yaklaşımlarını kurmuş olduğu firmada diğer organizasyonlarla paylaşmaya başladı.
Akademisyenlik, gerçek zamanlı programlama, otomasyon projeleri, proje yönetimi, BT yönetimi,
kurumsal çözümler, servis yönetimi dahil teknolojinin tüm alanlarından şirket evlilikleri dahil stratejik
yönetime birçok alanda yönetici olarak görev yapmıştır. Küresel standartları ve yöntemleri (PMBOK,
BABOK, ITIL vb.) kurumlara uyarlayarak, yönettiği projelere hız ve değer katmıştır. İlerlemenin ancak
doğru yönetilirse gerçekleştiğine, bunun için de proje yönetiminin en önemli parametrelerden biri
olduğuna inanır.
2011 yılında PMP sertifikasyonu sırasında PMI Türkiye ile tanıştı. 2013’te mentorluk ile PMI gönüllülüğü
başladı. Gönüllü çalışmaları İTÜ Mezunlar Derneği’nde ve PMI Türkiye’de devam etmektedir.

www.linkedin.com/in/ebru-gadis