Lisans Eğitimini 1988-1993 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde
tamamladı. 1993 yılında Arcelik’te Sistem Analisti olarak kariyer hayatına başladı. 1997 yılında Philip
Morris Türkiye’de sistem analisti olarak çalışmaya başlayıp çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 2006
yılında Teknoloji Müdürlüğüne atandı. 2007 yılında Philip Morris International de Uluslararası SAP
Projesini yönetmek için İsviçre’ye atandı. 2008 yılında Uluslararası SAP Projesinin Türkiye ayağının
başına gelmek için Türkiye’ye döndü. 2009 yılında Philip Morris Türkiye Satış ve Pazarlama
Sistemlerinin yöneticisi olarak atanıp bu görevi 3 yıl sürdürdü. 2012 yılında Philip Morris Güney Afrika
Bilgi Sistemleri Bölümü Yöneticisi olarak çalışma hayatına devam ettikten sonra 2013 Ağustosundan
itibaren Philip Morris International Global Teknoloji Servisleri 30 ülkeden sorumlu EEMA Bölgesi
Yöneticisi olarak görev yaptı. 2014 Kasım’ında Yıldız Holding Bilgi Sistemlerinde Türkiye, Kazakistan,
Ortadoğu ve Kuzey Afrika’dan sorumlu CIO olarak göreve başladı. 2017 Mart ayından itibaren, global
iş uygulamalarından sorumlu başkan yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.