Deniz Demirci – “Öğrenen Organizasyon olarak Savunma Sanayii”

Sunumumuzda Türk Savunma Sanayii’nin gelişimi tarihi arka planı ile birlikte ele alınmış; tarihten kesitler ile savunma ve güvenlik stratejilerinin toplumsal teşkilatlanma ve gelişmedeki önemli rolüne değinilmiştir. Modern Türk Savunma Sanayii’nin gelişim aşamaları tedarik ve teknoloji geliştirme perspektifleriyle incelenmiş, sektöre dair ulusal ve uluslararası veriler sunulmuştur.