Devrim Aksu – “Kara Kutu Düşünme Modeliyle Başarısızlığı Yeniden Tanımlamak”

Avrupa’da reformun yolunu açan Matbaa devriminin başlamasından beri eşine rastlanmamış benzersiz bir değişimi, yani tarihimizin en büyük kırılma noktalarından birini yaşıyoruz. Çünkü daha çok insanın tarihte iz bırakabileceği, tarihi kayıt altına alabileceği, bunu dünyaya duyurabileceği ve tüm bunları aynı anda yapabileceği bir zamanı daha önce hiç görmedik.

Bu hızlı değişim sürecinde, geleceği sağlam ve benzersiz şekilde dizayn edebilmek başarı ve başarısızlık arasındaki ilişkiyi yeniden tanımlamaktan geçiyor. Kara Kutu Düşünme Modeli ile başarının paradoksu başarısızlığın üzerine kuruluyor.