Sevgi Karaca – “İnsan Tanıma ve Yönetme Sanatı”

Her insan duygu, düşünce ve davranışların harmanlandığı gizemli bir kutu gibi. Bu kutuyu açmak, insanların duygu, düşünce ve davranış biçimlerini anlamak ise hem özel yaşamda hem
de iş hayatında doğru iletişimin temel anahtarı. Bu anahtara sahip olmak her ne kadar çok zor olsa da imkansız değil!
5000 yıllık bir uzak doğu öğretisi olan Çin Yüz Okuma Sanatı, antik çağlardan günümüze kadar tarihe not düşmüş pek çok kişi için hem kendilerini yakından tanımaları, hem de insan
seçiminde doğru karar vermeleri yolunda bir pusula görevi gördü. Örneğin, Büyük İskender komutanlarını, Abraham Lincoln kabine üyelerini, Çinliler imparatorlarını seçerken Yüz
Okuma’dan faydalandılar. Osmanlı Döneminde, özellikle, eş, ortak, arkadaş, saraya adam alınırken ve işçi seçerken yüz okumadan azamî şekilde faydalanılmıştır.
Çin Yüz Okuma Sanatı, insan duygu, düşünce ve davranışlarını tanımada denenmiş, faydası görülerek tüm dünyada kullanılan güvenilir sistemlerin en başında gelmektedir. Çin Yüz
Okuma Sanatı, sadece insanların yüz hatlarına bakarak duygu, düşünce ve davranış biçimleri, iletişim stilleri, güçlü ve zayıf yönleri, stres altında nasıl davrandıkları, beslenme ve giyim
tarzları, hangi psikolojik ve fizyolojik rahatsızlıklara karşı eğilimli oldukları ve hatta satın alma yönelimleri hakkında oldukça ayrıntılı ipuçlarını sunan bir sistemdir.
Çin Yüz Okuma Sanatı ile karşımızdakilerin yüz hatlarından karakterlerini okumak, önsezisel zekayı ortaya çıkarır. Önsezisel Zeka, iletişimde çok büyük avantaj sağlayarak, diğerlerinden bir adım öne geçirir.