Ayça Tümer Arıkan

@ PR Ekibi Gönüllüsü / PR Team Volunteer

Ayça TÜMER ARIKAN 2000 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlamış ve üzerine 2002 yılında aynı üniversitenin İşletme Bölümü’nden MBA derecesini almıştır.

Savunma sanayiinin saygın ve kurumsal yazılım geliştirme şirketlerinden birisi olan MilSOFT Yazılım Teknolojileri A.Ş.’de 14  yıl boyunca ölçüm sisteminin kurulması ve idamesi görevini üstlenerek Organizasyonel Performans Yöneticisi olarak çalışmıştır. Aynı zamanda Proje Yönetimi ve projelerin sayısal takibi alanlarında deneyim sahibidir.

2016 yılında MilSOFT’tan ayrılan Ayça TÜMER ARIKAN, kariyer hayatına uzman olduğu kurumsal ve süreç performans ölçümü ve ilgili konulardaki bilgi ve deneyimlerini kurumlar ve şirketler ile paylaşarak devam etme kararı almıştır. 2017’nin Kasım ayında kurduğu Promeas isimli şahıs şirketi ile bağımsız (freelance) danışman olarak firmaların stratejilerini hayata geçirmelerini sağlayacak kurumsal performans ölçüm sistemlerini kurma veya var olan sistemlerini iyileştirme hizmeti sunmaktadır.

Kendisi, uluslararası geçerliliği olan bir Performans Ölçüm Süreci’nin “Uygulatıcı” sertifikasına sahiptir