Cevriye Arzu Aydoğan

Kurucu @ Liberum Montessori Akademia

Hakkında

ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği’ni bitirdikten sonra iki yıl üretim mühendisliği yaptım. Sonra üniversite sınavıyla Felsefe Bölümü’ne girdim. Felsefe’de Yüksek Lisans’ımı tamamladım. Sihirli Bahçe Montessori Okulu’nu 2003 yılında annemle kurduk, daha sonra ben Liberum Montessori Akademia’yı 2016 yılında kurdum. Kapadokya Meslek Yüksek okulunda öğretim görevlisi olarak Çocuk Gelişimi Bölümü’nde Montessori Felsefesini ve Montessori Ugulamalarını anlatıyorum.

About

I have completed METU Metallurgy and Materials Engineering in 1997 and after that I worked as a production engineer for two years. Then I entered the Department of Philosophy with the university entrance exam. I have a master’s degree in philosophy. I founded the Sihirli Bahçe Montessori School with my mother in 2003, then I founded Liberium Montessori Akademia in 2016. I am teaching Montessori Philosophy as a lecturer in the Child Development Department of the Cappadocia Vocational School.

Sunum Bilgileri

Kurumlarda Montessori Anlayışı

Maria Montessori 20. yüzyıl başlarında pedagojide öne çıkan “çocuktan hareket” akımının önemli  temsilcilerinden biridir. Çocuk eğitimi konusundaki düşünce ve uygulamaları eğitimde Rönesans olarak kabul edilmektedir. Çocuğu bağımsız bir birey olarak görür. Montessori pedagojisinin dayandığı temellerin başında çocuğun kendi geleceğini kendisinin tayin etme yeteneğinin var olması gelmektedir. Anne, baba ve eğitimciler, çocuğun kendisini gerçekleştirmesi için ona yardım etmelidirler. Bu düşüncesini “tek başıma yapabilmem için bana yardım et” biçiminde özetlemek mümkündür.Bu doğrultuda Montessori ilkelerini kullanarak kendiliğinden öğrenen ve gelişen kurumların nasıl işleyeceğini Google örneği üstünden anlatacağız.

Montessori Approach in Institutions

Maria Montessori is one of the prominent representatives of the pedagogy-leading child-centered education movement in the early 20th century. The thoughts and practices on the subject of child education are accepted as Renaissance in education. She sees the child as an independent individual. At the forefront of Montessori pedagogical bases is the ability of the child to determine his or her own future. Mothers, fathers, and educators should help the child to realize herself. It is possible to summarize this thought in the form of “help me to be alone”. With the direction of Montessori principles, we scrutinize how an institution develops a self learning and growing environment through the example of Google.

Talks