Devrim Aksu

Stratejik İnsan Kaynakları ve Yönetim Danışmanı @ Devrim Aksu Koçluk ve Danışmanlık

Hakkında 

*Devrim AKSU, Çukurova Üniversitesi’nden İşletme Lisans ve MBA derecelerini aldıktan sonra ODTU’de Eğitimde İnsan Kaynaklarını Geliştirme üzerine yüksek lisans yapmıştır. Ardından University of Massachusetts Boston’da “International Management” yüksek lisansını birincilikle bitirmiş ve UMASS Boston kampüsünde Türk Bayrağı’nın ebediyen dalgalanmasını sağlamıştır.
*2002 yılında güzel ülkesine en çok hizmet ettiğini hissettiği yer olan ASELSAN’da 14 yıl çalıştıktan sonra İnsan Kaynakları Direktörü görevinden ayrılmıştır. İdeacoaching Ortağı olarak çalışmaya başlamış ve ardından 2018 yılında kendi markasıyla İK odağında yeni bir şirket kurmuştur. Ağırlıklı olarak İnsan Kaynakları Yönetimine ilişkin sistemler tasarlayan Devrim Aksu’nun uzmanlık alanları, işveren markası, değişim yönetimi, ücretlendirme sistemi, performans yönetimi, organizasyonel yeniden yapılanma, yetenek yönetimi ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesidir. Aynı zamanda Peryön İç Anadolu Yönetim Kurulu Üyesi olan Devrim AKSU, 2015 yılında Erickson Coaching International’ın Profesyonel Koçluk eğitimlerini tamamlamış ve aynı yıl Training Development Center’dan “Assessor” unvanı almıştır.
* Profesyonel koçluk, danışmanlık ve eğitmenlik çalışmaları ile bireylerin ve organizasyonların gelişimine destek vermektedir. Potansiyelini keşfetmiş bireyler ve organizasyonlar yaratmayı kariyerinin en büyük başarısı olarak tanımlayan Devrim AKSU, hayatta en büyük başarıyı Hakan’ın eşi, Arya ve Aren’in ise anneleri olmak olarak tanımlamaktadır.

About

After receiving MBA degree from Çukurova University, Devrim AKSU graduated from Middle East Technical University with a master’s degree in Human Resources Development in Education. Later on, she graduated from University of Massachusetts Boston with “International Management” master’s degree and provided the eternal surge of the Turkish flag on the UMASS Boston campus.

Devrim AKSU, who earned her first institutional experience in the Turkish Economy Bank, left her position as Human Resources Director after 14 years of working in ASELSAN. She started to work as Ideacoaching Partner and then in 2018 she established a new company with her own brand under HR. Devrim Aksu’s expertise is in designing systems mainly for Human Resources Management, employer branding, change management, wage system, performance management, organizational restructuring, talent management and employee satisfaction. Devrim AKSU, who is also a Board Member of Peryön Central Anatolia, completed the Professional Coaching courses of Erickson Coaching International in 2015 and received the title of “Assessor” from the Training Development Center the same year.

Devrim Aksu is supporting individuals and organizations  by professional coaching, counseling and training activities. She defines the greatest achievement of her career as the creation of individuals and organizations that reached their potential and  greatest achievement of her life as being Hakan’s wife, and being mother of Arya and Aren.

 

Sunum Bilgileri

Kara Kutu Düşünme Modeliyle Başarısızlığı Yeniden Tanımlamak

Avrupa’da reformun yolunu açan Matbaa devriminin başlamasından beri eşine rastlanmamış benzersiz bir değişimi, yani tarihimizin en büyük kırılma noktalarından birini yaşıyoruz. Çünkü daha çok insanın tarihte iz bırakabileceği, tarihi kayıt altına alabileceği, bunu dünyaya duyurabileceği ve tüm bunları aynı anda yapabileceği bir zamanı daha önce hiç görmedik.

Bu hızlı değişim sürecinde, geleceği sağlam ve benzersiz şekilde dizayn edebilmek başarı ve başarısızlık arasındaki ilişkiyi yeniden tanımlamaktan geçiyor. Kara Kutu Düşünme Modeli ile başarının paradoksu başarısızlığın üzerine kuruluyor.

Redefining Failure Through Black Box Thinking Model

We are experiencing one of the greatest break points in our history, unprecedented change since the beginning of the printing revolution that opened the way for reform in Europe. Because We have never seen a time when more people could make history, record history, publicize history, and amplify history all at the same time.

In this rapid change process, designing the future in a robust and unique way is redefining the relationship between success and failure. The paradox of success with the Black Box Thinking Model is based on failure.

Talks