Evrim Çalkavur Durmuş

@ Yönetim Danışmanı

Hakkında

1995 yılından bu yana Öğrenen Organizasyon alanında danışmanlık yapmaktadır.

Öğrenen Organizasyon alanındaki deneyimleri ve M. Yavuz Durmuş’un katkısıyla “Öğrenen Organizasyon Uygulama Takımları” programını geliştirmiştir.

Mısır’da Peter Senge’nin konferansı ile başlayan programda Nick Zeniuk ile birlikte Öğrenme Laboratuvarı Seminerleri vermiş; Takım Halinde Öğrenme Laboratuvarı iç kapasite geliştirme programını yürütmüştür. Yine Mısır’da “Executives Champion Workshop”ta Peter Senge ile birlikte seminer yöneticisi olarak görev almıştır.

Çin 1. Uluslararası Öğrenen Organizasyon Sempozyumu’na Peter Senge, Nick Zeniuk, Goran Carsteadt, Dennis Sandow ve Greg Martin ile birlikte konuşmacı olarak katılmıştır.

Malezya’da Peter Senge ile birlikte “Öğrenen Bir Organizasyon İnşa Etmek” adlı konferansta konuşmacı olmuştur. Malezya Mayban Fortis firmasında Öğrenen Organizasyon Uygulama Takımı çalışmasını yürütmüştür.

2015 yılında M. Yavuz Durmuş’la birlikte yazdığı “Alan: Derin Bir Nefes” kitabı Peter Senge ve Doğan Cüceloğlu’nun önsözleriyle basılmıştır. Kitapta Öğrenen Organizasyon uygulaması yapan kurumlardan örnek olaylar/paylaşımlar yer almaktadır.

“Öğrenen Organizasyon Yolculuğu ” kitabı (2006) ve M. Yavuz Durmuş’la birlikte yazdıkları “Hayatı Yorgun Yaşamayanlar ” (2008), “Rekabet Etmeden Yaşamak”  (2009)  kitapları Remzi Kitabevi tarafından basılmıştır.

Halen M. Yavuz Durmuş’la birlikte Türkiye’deki farklı kurumlarda “Öğrenen Organizasyon Uygulama Takımları” çalışmalarını yürütmektedir. 1969 doğumlu olan Çalkavur Durmuş,  Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur.

About

Evrim Çalkavur Durmuş has been working as a Learning Organization consultant since 1995. Her extensive experience in Turkey and abroad on Learning Organization practices resulted in the creation of the “Learning Organization Practice Teams” program.

 

Evrim Çalkavur Durmus is the author of Journey of the Learning Organization:  A Tale of Success, which was published by Remzi Publishing in 2006. Later, she co-authored with M. Yavuz Durmuş: “Seven Flowers of the Garden of Life” was also published by Remzi Publishing in 2008. Space: A Breath -which has case stories of Learning Organizations- by foreword of Peter Senge, was also published Remzi Publishing in 2015. Evrim Çalkavur facilitated the Team Learning Laboratory/ Capacity Improvement program in Egypt. She was one of the presenters in several international conferences such as the “1st International Learning Organization Symposium,” in China, which included presenters such as Peter Senge, Nick Zeniuk, Gorn Carsteadt, Dennis Sandow, Greg Martin; and, “Building a Learning Organization Conference” in Malaysia with Peter Senge.

 

Born in 1969, Çalkavur Durmuş studied Business Administration at Bosphorus University.

 

Sunum Bilgileri

Öğrenen Bir Organizasyon Olmak

Öğrenen Organizasyon/Yaşayan Organizasyon Nedir?

Öğrenme Engelleri: Bireysel ve Organizasyonel Öğrenme Yetersizlikleri

Öğrenme Yetersizliklerinin Panzehiri: Beş Disiplin (Düşünsel Modeller, Kişisel Yetkinlik,  Paylaşılan Vizyon, Takım Halinde Öğrenme, Sistem Düşüncesi)

Öğrenen Organizasyon Uygulama Takımları: Beş Disiplin ve araçlarının yaşayarak içselleştirileceği alanı oluşturmak-proje odaklı öğrenme

Bahçivan yönetici: Değişimin pekiştiren döngüleri ve kısıtları.

 

Building A Learning Organization

What is a Learning Organization/Living Organization?

Learning Disabilities

Antidotes to Learning Disabilities: Five Disciplines (Mental Models, Personal Mastery, Shared Vision, Team Learning, Systems Thinking)

Learning Organization Practice Teams: Creating the space to practice the five disciplines and tools of Learning Organization-learning through projects

Leader as a Gardener: Reinforcing Loops and Constraints of Change

 

Talks