Ferit Horuz

Proje Yöneticisi @ TÜRKSAT A.Ş.

Hakkında

Ferit HORUZ, 1982 yılında Ankara’da doğmuş; Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nde lisans eğitimi almıştır.
Özel sektörde iş hayatına başlamış olup, birçok kamu kurum ve kuruluşunda coğrafi bilgi sistemi ve görüntü işleme projelerinde analist ve proje yöneticisi olarak görev yaptıktan sonra 2008 yılında Türksat A.Ş. Coğrafi Bilgi Teknolojileri Direktörlüğünde çalışmaya başlamıştır.
Türksat A.Ş.’de çalıştığı süre boyunca; araç takip sistemleri, ulusal coğrafi bilgi sistemi altyapısı, e-devlet coğrafi bilgi kapısı, mobil lidar ve panoramik sokak görüntüleri, afet acil durum yönetimi mekânsal bilgi sistemi, coğrafi veritabanı, uydu görüntüsü işleme, kablo tv cbs altyapısı, coğrafi veri üretimi ve sunumu alanlarında çalışmalar yapmıştır.
2017 yılında Türksat A.Ş. Bilişim İş Geliştirme ve Proje Yönetimi Direktörlüğüne geçmiştir. Proje Yöneticisi olarak görevine devam etmektedir.

Evli ve 2 çocuk sahibidir.

Afet Yönetiminde Bilişim – AYDES

Günümüz teknolojisindeki gelişim hayatın her alanında olduğu gibi afet yönetiminde de bilişimin etkin bir biçimde kullanılmasını zorunlu kılmıştır. Bu kapsamda afet yönetimine ilişkin olarak geliştirilen AYDES programı ile Coğrafi Bilgi Sistemleri üzerine inşa edilmiş, afet ve acil durumlarda tüm kaynakları etkin bir şekilde
yönetebilen, karar destek mekanizmalarına sahip masaüstü, web tabanlı ve mobil uygulamaların geliştirilmesi amaçlanmıştır. Türkiye Afet Müdahale Planının (TAMP) bilişim altyapısı da olan AYDES, temelde 3 ana projeden (Olay Komuta, İyileştirme ve Mekansal Bilgi Sistemi) oluşmaktadır.
Projenin iş geliştirme, teknik şartname hazırlığı, ihale, analiz, tasarım, geliştirme, eğitim, dokümantasyon, entegrasyon ve kabul süreçleri müşteriye ve yüklenicilere çok önemli tecrübeler kazandırmıştır. Zamanla değişen ihtiyaçların ortaya çıkması, yönetici ve personel değişiklikleri, müşterinin programı kullanmaya karşı olan direnci, risklerin doğru yönetilememesi vb. durumlar paydaşlar tarafından yaşanarak tecrübe edilmek zorunda kalmıştır.
Öğrenen organizasyonlar için edinilmiş dersler daima göz önünde bulundurulmalı ve güncel tutulmalı, bu alandaki bilgi ve birikimler diğer organizasyonlarla ve paydaşlarla paylaşılmalıdır.

 

Talks