Nazmi Karyağdı

Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı @ KalDer

Hakkında

Lisans derecesini Gazi Üniversitesi Maliye bölümünden yüksek lisans derecesini Boston Üniversitesinden (A.B.D.) Finansal Ekonomi alanından aldı. 18 yıl süreyle Maliye Bakanlığında Baş Hesap Uzmanı ve Gelir İdaresi Strateji Geliştirme Daire Başkanı olarak çalışan Nazmi Karyağdı, Bakanlık’ta toplam kalite yönetimin uygulanmasına ilişkin projelere liderlik yaptı. Kamunu ilk profesyonel çağrı merkezi olan Vergi İletişim Merkezi projesini hayata geçirdi. 1999 yılından bu yana kurumsallaşma ve stratejik yönetim alanında uzmanlaşan Karyağdı son sekiz yıldır bilişim sektöründe vergi ve teşvikler konusuna ağırlık vermektedir.

Halen Türkiye Kalite Derneği Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Yeni Ekonomi Danışmanlık A.Ş. kurucu ortağı olarak iş yaşantısını sürdürmektedir.

7 kitabın yazarı ve olan Karyağdı evli ve bir çocuk babasıdır.

About

Having led the total quality management efforts in the Ministry of Finance and launched the Tax Communication Center—the first professional call center in the public sector—Nazmi Karyağdı has been working on issues of corporate governance and strategic management since 1999 and on tax and incentives for the information technologies sector since 2010.

He is president of Turkish Quality Society of Ankara Branch and founding partner of Yeni Ekonomi Danışmanlık A.Ş. (New E-conomy Consulting)

He is author of seven books and a lot of articles.

 

Sunum Bilgileri

Öğrenen Organizasyonlar İçin Kıyaslama, Kopyalama ve Yenilikçilik

İçinde yaşadığımız bilgi ve iletişim çağında öğrenen organizasyonlar için sürekli değişim, gelişme ve dönüşüm önemli bir hedef olmak durumunda.

Kısaca, daha iyiyi bulmayı ve öğrenmeyi, kendi süreçlerine uyarlayıp gelişmeyi sağlamak olarak tanımlayabileceğimiz kıyaslama da öğrenen organizasyonlar için önemli bir araç durumunda.

Kıyaslama mal, hizmet ve yönetim kalitesinin geliştirilmesi, müşteri ve çalışan memnuniyetinin artırılması, maliyetlerin düşürülmesi ve tedarik zincirinin güçlendirilmesi gibi sonuçların elde edilmesinde iyi bir araçtır.

Kopyalama ise en iyimser haliyle bir metodu, bir ürünü veya hizmet olduğu gibi alıp uygulamak suretiyle rekabet üretmek olarak tanımlanabilir.

Bu kavrama yakın bir başka kavram da taklit etmektir.

Bu sunumda öğrenen organizasyonlar için kıyaslama, kopyalama, taklit etme ve yenilikçilik kavramlarının anlam ifade ettiği ele alınacak.

Benchmarking, Copying, Imitating and Innovating for Learning Organizations

Continuous change, development and transformation are important targets for learning organizations in the age of information and communication that we live in.

In short, benchmarking, which we can define as finding better and adapting learning to adapt to its own processes, is an important tool for learning organizations.

Benchmarking is a good tool to improve the quality of goods, services and management, to increase customer and employee satisfaction, to reduce costs and to strengthen the supply chain.

With the most optimistic approach, copying can be defined as producing a competition by taking and applying it as if it were a method, a product, or a service.

Another concept close to this concept is to imitate.

In this presentation, the concepts of benchmarking, copying, imitation and innovation for learning organizations will be discussed.

Talks