Prof. Dr. Acar Baltaş

Kurucu Başkan @ Baltaş Grubu

Hakkında

Prof. Dr. Acar Baltaş, Türkiye’de geniş kitlelere, psikolojinin insan ihtiyaçları ve iş hayatının sorunları için bir çözüm olduğunu gösteren öncülerden biri oldu. Yükseköğrenimini Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nde tamamlayan Acar Baltaş, doktorasını Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde yüksek beyin fonksiyonları konusunda yaptı ve klinik nöro-fizyoloji alanında Tıp Bilimleri Doktoru unvanını aldı. Bilimsel çalışmalarının dışında Baltaş, yasal yollarla toplam 600.000 adet satışı yapılmış pek çok kitap yazdı. Türk kültürünün değer sisteminden çıkan dönüşüm programları ve ekip çalışması konusunda birçok kuruluşun uluslararası başarılarının hazırlayıcısı oldu. Acar Baltaş, Prof. Dr. Zuhal Baltaş’la kurucusu oldukları, iş hayatında gözlenebilir zihniyet değişikliği ve ölçülebilir iş sonuçları için kurum ve çalışan etkinliğini hedefleyen Baltaş Grubu’nu yönetmektedir.

About

Professor Acar Baltaş has been one of the pioneers in widening public awareness in Turkey with regard to psychology as a solution to personal needs as well as corporate issues. Completing his higher education at Istanbul University Faculty of Arts Department of Psychology, he did his doctorate at Cerrahpaşa Faculty of Medicine in higher brain functions, and earned the title of Medical Sciences Doctor in the field of clinical neurophysiology. Apart from his scientific works, Baltaş has written many books which have been sold with a total of 600.000 pieces by legal means. He has been instrumental in the international success of numerous organizations, regarding transformation programs which stem from Turkish culture’s value system, and teamwork. Acar Baltaş is the co-founder of Baltaş Group and manages the corporate with Prof. Dr. Zuhal Baltaş. Baltaş Group aims employee- and corporate-level effectiveness for observable mindset change and measurable results.