Sevgi Karaca

Çin Yüz Okuma Sanatı Uzmanı @ Sevgi KARACA EĞİTİM VE DANIŞMANLIK

SEVGİ KARACA KİMDİR?

25 yıllık iş yaşamında, Jeoloji Mühendisliği, Bilgisayar ve Fen Bilgisi Öğretmenliği yaptı, Dünya Gazetesi’nde Abone Müdürü olarak çalıştı.

Fa Coach Akademi’nin 180 saatlik Kapsamlı Koç programını tamamlayarak Kapsamlı Koç olarak 2009 yılında mezun oldu. Danışanlarını daha yakından tanımasında faydalı olacağına inandığı için 2011 yılında Çin Yüz Okuma Sanatı ile ilgilenmeye başladı.

2012 yılında Malezya’da bulunan www.masteracademy.com dan bir yıl boyunca online dersler aldı.

2013 yılında ABD’de Jean Haner’ ın Boston workshop’ larına katılarak Çin Yüz Okuma Sanatı ve Nine Star Key uzmanlığını aldı.

Çin Yüz Okuma Sanatı’nın inceliklerini anlattığı kendi kulvarında bir ilk kitap olan ‘Sen Gerçekte Sen misin?’ adlı kitabı 2014 yılında yayımlandı.

Ünlülerin yüz hatlarından yaptığı kişilik analizleri önde gelen internet sitelerinde ve yazılı basında yayınlanmaktadır. Eğitimler, seminerler veren ve çeşitli zirvelerde konuşmacı olarak yer alan, televizyon ve radyo programlarına konuk olarak davet edilmekte olan Sevgi Karaca on iki yıldır yoginidir.

İnsana dair ne varsa okuduğunu söyleyen Sevgi Karaca, yüz okumalarında büyüteç kullandığı için kendini Yüz Dedektifi olarak tanımlamaktadır.

WHO IS SEVGI KARACA?

In 25 years of her business life, Sevgi worked as a geological engineer, as a computer science and science teacher and as a brand manager in Dünya Newspaper.

In 2009, she completed the 180-hour Comprehensive Coaching program of Fa Coach Academy. In 2011, she began to deal with Chinese Face-Reading, since she believed that using this art would be useful in understanding her clients better.

In 2012, she received online courses from www.masteracademy.com, established in Malaysia.

One year later, she joined Jean Haner ‘s Boston workshops in the US and gained the Chinese Face Reading and Nine Star Key expertise.

Her first book, which is also the first book in her field, ‘Are You Really You?’ got published in 2014. In this book, she meticulously explores fine details of Chinese Face Reading.

Sevgi carries out numerous personality analyses, drawn by facial features of celebrities for leading internet sites and in magazines. She is being invited as a face reading expert to TV and radio programs. She continuously gives trainings, seminars and speeches at various summits. She also has been a yogini for twelve years.

Sevgi Karaca, describes herself as a Facial Detective as she uses a magnifying glass during her face reading sessions.

 

Sunum Bilgileri

ÇİN YÜZ OKUMA SANATI UZMANI SEVGİ KARACA İLE İNSAN TANIMA VE YÖNETME SANATI

Her insan duygu, düşünce ve davranışların harmanlandığı gizemli bir kutu gibi. Bu kutuyu açmak, insanların duygu, düşünce ve davranış biçimlerini anlamak ise hem özel yaşamda hem de iş hayatında doğru iletişimin temel anahtarı. Bu anahtara sahip olmak her ne kadar çok zor olsa da imkansız değil!
5000 yıllık bir uzak doğu öğretisi olan Çin Yüz Okuma Sanatı, antik çağlardan günümüze kadar tarihe not düşmüş pek çok kişi için hem kendilerini yakından tanımaları, hem de insan seçiminde doğru karar vermeleri yolunda bir pusula görevi gördü. Örneğin, Büyük İskender komutanlarını, Abraham Lincoln kabine üyelerini, Çinliler imparatorlarını seçerken Yüz Okuma’dan faydalandılar. Osmanlı Döneminde, özellikle, eş, ortak, arkadaş, saraya adam alınırken ve işçi seçerken yüz okumadan azamî şekilde faydalanılmıştır.
Çin Yüz Okuma Sanatı, insan duygu, düşünce ve davranışlarını tanımada denenmiş, faydası görülerek tüm dünyada kullanılan güvenilir sistemlerin en başında gelmektedir. Çin Yüz Okuma Sanatı, sadece insanların yüz hatlarına bakarak duygu, düşünce ve davranış biçimleri, iletişim stilleri, güçlü ve zayıf yönleri, stres altında nasıl davrandıkları, beslenme ve giyim tarzları, hangi psikolojik ve fizyolojik rahatsızlıklara karşı eğilimli oldukları ve hatta satın alma yönelimleri hakkında oldukça ayrıntılı ipuçlarını sunan bir sistemdir.
Çin Yüz Okuma Sanatı ile karşımızdakilerin yüz hatlarından karakterlerini okumak, önsezisel zekayı ortaya çıkarır. Önsezisel Zeka, iletişimde çok büyük avantaj sağlayarak, diğerlerinden bir adım öne geçirir.

PERSONALITY RECOGNITION AND PEOPLE MANAGEMENT by CHINESE FACE READING EXPERT SEVGI KARACA

Every human is a mysterious box established by feelings, thoughts and behaviors. Opening this box necessitates understanding people’s emotions, thoughts and behaviors. Obtaining the key to open this box may be difficult, but not impossible!
The Chinese Face Reading, a 5000-year-old far eastern art, has been the key to people in getting to know themselves and in making the right choices while selecting their life/business companions. As a solid example to that, we know that the commanders of Alexander the Great, Abraham Lincoln’s cabinet members, and the Chinese emperors were chosen after they were probed by face reading. During the Ottoman Empire time as well, face reading was used while selecting spouses, partners, friends, workers and people who will serve at the palace. So, China Face Reading has been used all over the world to predict and probe human emotions, thoughts and behaviors.
Chinese Face Reading not only provides detailed tips on people’s facial features, but also on their emotions, thoughts, behaviors, communication styles, strengths/weaknesses, their nutrition/clothing styles, their psychological and physiological disturbances. It can even tell us how people behave under stress. Being able to predict all of these assets enhances one’s intuition, which can provide a great advantage in communication.

Talks