Merve Ayyüce Kızrak “Yapay Zeka Uygulamaları ile Teknolojide Yaşanan Dönüşümün Sosyal Topluma Yansımaları / Reflection of the Transformation in Technology with Artificial Intelligence Applications to Social Society”

Sunum Özeti

Teknolojide yaşanan dönüşümün başrolünde yapay zeka var. Yapay zeka ile birlikte gelen haberleşme ve batarya teknolojileri ile genel bir evrim gündeme geliyor. Bu evrim sanayide büyük bir değişime sebep oluyor. Sonucunda yeni meslekler ve bunun yanı sıra ekonomide de doğrudan bir gelişme gerçekleşmektedir. Tüm bu süreç ancak başarılı bir entegrasyonla toplumda pozitif etkisini artırabilir. Yapay zeka ile ivmelenen bu dönüşümün sosyal topluma yansımalarının bugünü ve yarını.

Presentation Summary

There is artificial intelligence in the transformation of technology. General evolution is brought to the agenda with communication and battery technologies that come with artificial intelligence. This evolution causes a major change in the industry. As a result, new professions, as well as a directly and dramatically development in the economy. The entire process can only increase its positive impact on society through successful integration. Today and tomorrow of the reflections of this transformation, which is accelerated by artificial intelligence, in social society.