Panel “Kadın Liderler Paneli / Woman Leaders Panel”

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri yani Küresel Hedefler; yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içerisinde yaşamasını sağlamak amacıyla evresensel olarak kabul gören ve Birleşmiş Milletlerin belirlemiş olduğu 17 temel ana başlıktan oluşan eylem çağrısıdır.
PMI (Project Management Institute), kuruluşunun 50. yılında, Birleşmiş Milletler Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için 50.000 saat işçilik verilmesini hedef olarak belirlemiştir. Bizler de PMI Ankara ekibi olarak hem bu vizyona katkıda bulunmak hem de zirvemizde bir sosyal sorumluluk paneline yer vererek değerli ve tecrübeli panelistlerimizin katkıları ile katılımcılara farklı bir bakış açısı kazandırmak amacıyla ilgili küresel hedefler arasından beşincisi olan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” hedefini ele aldık.
Kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesi ve kalkınmada aktif rol oynamaları için elverişli ortamın yaratılması, ekonomik büyümeyi ve diğer alanlarda gelişmeyi hızlandırarak, verimlilik düzeyini artırmakta ve refah üzerinde olumlu etkiler yaratmaktadır. Peki bu ortam hangi koşullarda ne şekilde sağlanabilir?
Bu soruya cevap bulabilmek için, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği hedefinin altında yer alan 5.5. alt hedef olan “Kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal hayatın karar verme süreçlerine tam ve etkin bir biçimde katılımlarının ve kadınlara karar verme mekanizmalarında, her düzeyde lider olabilmeleri için eşit fırsatlar tanınmasının güvence altına alınması” konusunu temel çerçevemiz olarak belirledik. Çevrelerinden başlayarak tüm ülke kadınları için rol model olmayı başarmış kadın liderlerimiz bu panelde bir araya gelerek geleceğe dönüşürken kadınların güçlenmesi için neler yapmamız gerektiğini sorgulayacaklar.