Meltem Ferendeci Özgödek

Part Time Instructor - Executive Consultant (HRM, Career and Business Ethics) @ TED ÜNİVERSİTESİ

1990 yılında Ankara’da, İK danışmanlığı konusunda ilk hizmetleri veren yabancı ortaklı bir kurumda çalışarak insan yönetimi konusuna giriş yapmıştır. 1994 yılında akademik hayatı Bilkent Üniversitesinde başlamış ve 2011 yılında emekli olmuştur. Sonrasında, ikinci kariyer sürecinde “Özgödek Eğitim ve Danışmanlık” Şirketini kurmuştur. 2016 yılından itibaren TED Üniversitesi İ.İ.B.F bünyesinde İnsan Kaynakları Yönetimi ve İşletme Etiği dersleri vermektedir. Aynı zamanda İ.İ.B.F Kariyer Danışmanı olarak bölüm yönetimiyle birlikte “iş Yaşamına Hazırlık Aktiviteleri” sürecini organize ve koordine etmektedir.

 

In 1990, she has started to work in an organization that provides initial services in HR consultancy in Ankara. She started her academic career at Bilkent University in 1994 and retired in 2011. Later, during her second career she was the founder of Özgödek Training and Consultancy Ltd. Company. Since 2016 she has been teaching Human Resources Management and Business Ethics at TED University. At the same time, as F.E.A.S. Career Consultant, she organizes and coordinates the process of “Work Preparation Activities “ with the department management.

 

 

Talks