Melih Özhan

Chief Technology Officer (CTO) @ ADEO IT Consulting Services

Melih ÖZHAN, 1993 İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Mezunudur. Mezun olduğu 1993 yılından bu
yana sırasıyla Doğan Holding ‘de IT&Project Development Manager, Plaskart’da IT Director, AirTies ‘de IT
Director, Proline Bilişim’de Director of Professional Solutions olarak çalışmış ve son olarak bu yıl başladığı
ADEO Bilişim ‘de CTO olarak çalışma hayatına devam etmektedir.
Kendisi IT Yönetişimi, Entegrasyonu, Network Güvenliği, Yazılım-Altyapı Projeleri Yönetimi, Dijital Dönüşüm
Stratejileri, Siber Güvenlik, Kurumsal IT Süreç Stratejileri ve Tasarımları, Sistemler Entegrasyonu, Ürün ve
Çözüm Geliştirme, IT Servis Yönetişimi, IT Çözüm Mimarisi , İş sürekliği konularında uzmandır.

 

Melih ÖZHAN, He graduated from ITU Electronics and Communication Engineering.. Since his graduation in
1993, he has worked as IT & Project Development Manager at Doğan Holding, IT Director at Plaskart, IT
Director at AirTies, Director of Professional Solutions at Proline Bilişim and finally worked as CTO at ADEO
Bilişim. continues his life.
He specializes in IT Governance, Integration, Network Security, Software-Infrastructure Projects Management,
Digital Transformation Strategies, Cyber Security, Enterprise IT Process Strategies and Designs, Systems
Integration, Product and Solution Development, IT Service Governance, IT Solution Architecture, Business
Continuity.

Talks