Merve Alev

@ Ba-Works

Merve Alev, TOBB ETÜ, Matematik ve Endüstri Mühendisliği mezunudur. Kariyerine Arçelik’te sistem analisti olarak başladı. Uluslararası Dijital Dönüşüm Projelerinde İş Analisti ve Proje Yöneticisi olarak tecrübe kazanmıştır. Halen BA-Works’te İş Analizi Danışmanı ve Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır. Strateji Analizi, Süreç Analizi, Çevik İş Analizi ve Dış Kaynak Hizmetleri’nden sorumludur. Ayrıca IIBA Uluslararası İş Analizi Eğitimlerinden Eğitmen olarak sorumludur.

 

Merve Alev is a graduate from TOBB ETU, Mathematics and Industrial Engineering. She started her career as a systems analyst in Arçelik. She has gained experience as a Business Analyst and Project Manager in the International Digital Transformation Projects. Currently she is working as a Business Analysis Consultant and Instructor at BA-Works. She is responsible for Strategy Analysis, Process Analysis, Agile Business Analysis and Outsourcing Services. She is also responsible IIBA International Business Analysis Trainings as an Instructor.

Talks