Prof. Dr. Acar Baltaş

Kurucu Ortağı @ Baltaş Grubu

Psikolog, Yazar

Prof. Dr. Acar Baltaş, Türkiye’de geniş kitlelere, psikolojinin insan ihtiyaçları ve iş hayatının sorunları için bir çözüm olduğunu gösteren öncülerden biri oldu. Yükseköğrenimini Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nde tamamlayan Acar Baltaş, doktorasını Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde yüksek beyin fonksiyonları konusunda yaptı ve klinik nöro-fizyoloji alanında Tıp Bilimleri Doktoru unvanını aldı. Bilimsel çalışmalarının dışında Baltaş, yasal yollarla toplam 600.000 adet satışı yapılmış pek çok kitap yazdı. Türk kültürünün değer sisteminden çıkan dönüşüm programları ve ekip çalışması konusunda birçok kuruluşun uluslararası başarılarının hazırlayıcısı oldu. Acar Baltaş, Prof. Dr. Zuhal Baltaş’la kurucusu oldukları, iş hayatında gözlenebilir zihniyet değişikliği ve ölçülebilir iş sonuçları için kurum ve çalışan etkinliğini hedefleyen Baltaş Grubu’nu yönetmektedir.

 

Psychologist, Author

Professor Acar Baltaş, has been one of the pioneers in widening public awareness in Turkey with regard to psychology as a solution to personal needs as well as corporate issues. He completed his higher education at Istanbul University, Faculty of Arts, Department of Psychology. He did his doctorate in higher brain functions at Cerrahpaşa Faculty of Medicine, and earned the title of Medical Sciences Doctor in the field of clinical neurophysiology. In addition to his scientific publications, Baltaş wrote multiple books that have reached 600,000 readers. Baltaş has been instrumental in the international success of numerous organizations with his training programs stemming from Turkish culture’s value system, and teamwork. He is the co-founder of Baltaş Group and manages the corporate with Prof. Dr. Zuhal Baltaş. Baltaş Group aims observable mindset change and measurable results for employee- and corporate-level effectiveness.

 

Talks