ELİF BÜYÜKKAYA

@ Sponsorluk, Satış ve Pazarlama Ekip Üyesi

She was born in Sakarya in 1998. She studied at Sakarya Anatolian High School in 2016. She graduated from Yıldız Technical University Industrial Engineering (English) licence program on July 2020. During her licence period, she first worked as a Team Member and then as a Project Leader in the YTU Mentoring Project. She was accepted to YTU Industrial Engineering Master's program in October 2020 and she is
actively a student. She voluntarily joined PMI TR in September 2020. She is in the Sponsorship Team of the Digital Project Management Summit-II with the theme “Journey from Ideas to Value in Projects”

 

1998 yılında Sakarya’da doğdu. 2016 yılında Sakarya Anadolu Lisesi’nde öğrenim gördü. Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) bölümünden Temmuz 2020’de mezun oldu. Lisansdöneminde YTÜ Mentorluk Projesi’nde önce Takım Üyesi daha sonra Proje Lideri olarak görev aldı. Ekim 2020’de YTÜ Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans programına kabul aldı ve aktif olarak öğrencilik hayatı
devam etmekte. Eylül 2020’de PMI TR’ye gönüllü olarak katıldı. “Projelerde Fikirden Değere Yolculuk” temalı Dijital Proje Yönetimi Zirvesi-II Sponsorluk Ekibine destek vermektedir.