ÖZNUR BANK

@ Sponsorluk, Satış ve Pazarlama Ekip Üyesi

Öznur Özarslan Bank graduated from İ.T.Ü Faculty of Civil Engineering with a Bachelor of Science
degree in 2004, and with a Master of Science degree in Structural Engineering in 2006. Over 16 years
proffession in construction sector, she has gained wide experience in project management. She is
married and has two children.

 

Öznur Özarslan Bank, İ.T.Ü İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği bölümünden 2004 yılında lisans
derecesiyle, 2006 yılında Yapı Mühendisliği bölümünden yüksek lisans derecesiyle mezun olmuştur.
16 yılı aşkın meslek hayatında, inşaat sektöründe pek çok projede görev alarak proje yönetimi
tecrübesi edinmiştir. Evli ve iki çocuk annesidir.