ÖZÜM ÖYKÜM KATLI

@ ZİRVE PROJE YÖNETİCİSİ

Özüm Öyküm KATLI graduated from the Hacettepe University with a Bachelor of Science degree in Chemical Engineering and from Middle East Technical University with an MSc degree in Micro and Nanotechnology. As a project manager, thanks to her more than 10 years; experience in defence projects with customers and partners in Turkey, UK and NATO Europe, she has gained broad insights and a wealth of experience in international business and successful management of relationships. She became a volunteer in PMI Turkey in 2015. She is now the Project Manager of Digital PM Summit. Her main areas of interest are communications management, leadership and high performing teams. Öyküm is based in Ankara and can be contacted at oykum.yurtseven@pmi.org.tr. Her portfolio is published at the www.linkedin.com/in/özüm-öyküm-katli-297033116.

 

Özüm Öyküm KATLI, Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden lisans, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mikro ve Nanoteknoloji Bölümü’nden ise Yüksek Lisans dereceleri ile mezun olmuştur. Bir proje yöneticisi olarak, Türkiye, İngiltere ve Avrupa’daki müşterileri ve iş ortaklarıyla yürüttüğü savunma projelerindeki 10 yılı aşkın tecrübesi sayesinde, uluslararası ticaret ve başarılı ilişkiler yönetimi konusunda zengin bir deneyim kazandı. 2015 yılında PMI Türkiye’de gönüllü olarak görev almaya başladı. Şu anda Dijiital Proje Yöneyimi Zirvesi’nin Proje Yöneticisi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Ana ilgi alanları iletişim yönetimi, liderlik ve yüksek performanslı ekiplerdir. Öyküm Ankara’da yaşamakta olup, oykum.yurtseven@pmi.org.tr adresinden kendisi ile iletişime geçilebilir. Detaylı Özgeçmişi ise www.linkedin.com/in/özüm-öyküm-katli-297033116 adresinde yer almaktadır.