SERDAR LALE

Danışman @ SRL DANIŞMANLIK KURUCU

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra Henkel’de satış kanlında daha sonra da Carl Kühne ve birkaç yerel firmada üst düzey görevler aldı. 2004 yılından beri eğitmenlik yapan Serdar Lale, hala 2011 yılında kurucusu olduğu şirketin yönetiminin yanı sıra, eğitmenlik ve üst düzey koçluklar yapmaktadır. İlgi alanları arasında liderlik, inovasyon ve kurum kültürü konuları vardır.

Güçlü Ekipler İçin Sistematik Yaklaşım

Takım ve ekiple ilgili konular çok işlenen konular olmakla birlikte geniş bir alan olduğu için bazen yapısal
bazen de ilişkisel alanlara odaklanılmaktadır. Bir grup insanın bir araya gelerek oluşturdukları takımların
işleyişi çok katmanlıdır ve günlük hayat akışında bütün katmanlar iç içe yaşanır. Liderin ve takım
üyelerinin nasıl insanlar olduklarına göre de bu katmanların bazıları öne çıkıp iyi çalışırken bazı alanlar
geride kalır ve takım performansını sınırlandırır.
Bu seansta, aslında iç içe geçmiş olan katmanların neler olduğu ve her alanda nelere odaklanılması
gerektiği örneklerle paylaşılacaktır. Sistematik yaklaşım, ekiple ilgili bütün alanları göz önüne aldığı için
takım liderlerine ve takım üyelerine pratik ve ufuk açıcı ipuçları sağlayacaktır.