Selim Yazıcı

Professor @ İSTANBUL UNIVERSITY

Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü’nde; Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü’nde tamamlamıştır. Halen İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü’nde görev yapmaktadır. Çeşitli üniversitelerde misafir öğretim üyesi olarak dersler vermektedir.

İşletme Yönetimi, Proje Yönetimi, İş Sürekliliği Yönetimi, Girişimcilik, Uluslararası İşletmecilik, Dijital Sigortacılık ve Finansal Teknolojiler konularında lisans ve lisansüstü düzeyde dersler vermektedir.

“İş Sürekliliği Yönetimi” (Türkmen Kitabevi, 2013), “E-Öğrenme: İnsan Kaynakları Eğitiminde Stratejik Dönüşüm” (Alfa Yayınları, 2004), “Elektronik Sigortacılık” (Der Yayınları, 2002) ve “Öğrenen Organizasyonlar” (Alfa Yayınları, 2001) başlıklı yayınlanmış dört kitabı bulunmaktadır.

AIB (Academy of International Business), KalDer (Türkiye Kalite Derneği) ve TMMOB Makine Mühendisleri Odası Birliği üyesidir.

Sunum Bilgileri

Yeni Normalde Proje Sürekliliği

  • Pandemilerin İş Sürekliliği Üzerindeki Etkileri
  • Risk Yönetimi Envanterinin Yeniden Düşünülmesi
  • Pandemi Sonrası Proje Yönetimi Nasıl Değişecek?
  • Uzaktan Proje Yönetimi Yapılabilir mi?
  • Yeni Normalde Proje Ekiplerinin Yönetiminde Karşılaşılan Zorluklar Neler Olacak?

Talks