ÖMER BAĞRIYANIK

@ Zirve Operasyon Yöneticisi

2007 yılında Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 2017 yılında ise Sabancı Üniversitesinde Executive MBA yüksek lisans programını tamamlamıştır. 13 yılı aşkın profesyonel çalışma hayatında, ağırlıklı finans sektöründe olmak üzere mobil teknolojiler ve dijital çözümler üzerine birçok önemli projede görev almıştır. Müşteri deneyimi ve iş analizi, proje yönetimi ve çevik metodolojiler, süreç geliştirme ve kurumsal yönetişim alanlarında uzmandır. 2018 yılından bu yana Softtech’te IT Portföy Yöneticisi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Dönüşüm içerisinde sürekli gelişim mottosuyla kendisini teknik ve sosyal alanlarda geliştirmeye devam etmektedir.

He graduated from Yeditepe University Computer Engineering Department in 2007. In 2017, he completed the Executive MBA master’s program at Sabancı University. In his professional life for more than 13 years, he has been involved in many important projects on mobile technologies and digital solutions, mainly in the finance sector. He is an expert in customer experience and business analysis, project management and agile methodologies, process development and corporate governance. He has been working as an IT Portfolio Manager at Softtech since 2018. He continues to improve himself in technical and social fields with the motto of continuous development in transformation.