ÖMER YİĞİT ALTUN

@ Sponsorluk Ekip Üyesi

Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisidir. Gömülü sistemler, yazılım, elektrik, elektronik alanlarına ilgilidir. Okulunun Hürtürk İHA takımında “Aviyonik ve Elektronik Sistem Tasarımı, Üretimi” üzerine aktif olarak rol almaktadır. IEEE KOÜ ‘nün aktif üyesidir.

PMI TR ‘yi mentoru sayesinde keşfetme fırsatı bulmuş ve 2021 Mart ayından itibaren aktif olarak gönüllülük yapmaktadır. Zirve 2021 etkinliğinin sponsorluk ekibinde takım arkadaşlarıyla beraber faaliyet göstermektedir.

 

He is a second year student of Kocaeli University Electrical Engineering. He is into the fields of embedded systems, software, electricity, electronics. He plays an active role in “Avionics and Electronic System Design, Production” in the Hürtürk İHA team of his school. He is an active member of IEEE KOU.

He had the opportunity to discover PMI TR thanks to his mentor and has been actively volunteering since March 2021. He works with his teammates in the sponsorship team of the Summit 2021 event.