SİBEL KURT

@ Sosyal Medya ve Tasarım Ekip Üyesi

2019 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Halen Anadolu Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri lisans eğitimine devam etmektedir. Şuan savunma sanayi üzerine çalışan bir bilişim teknolojileri firmasında Yazılım Test Mühendisi olarak görev yapmaktadır. PMI TR’de 2 aydır gönüllülük faaliyetlerini aktif olarak sürdürmekte ve Sosyal Medya ekibinde yer almaktadır. Kendini geliştirmek, her alanda temel ilkesidir ve bu yolda çalışmalarına devam etmektedir.

She graduated from Eskişehir Osmangazi University Electrical and Electronics Engineering Department in 2019. She continues her undergraduate education in Anadolu University Management Information Systems. She is currently working as a Software Test Engineer in an information technology company working on the defense industry. She has been active in volunteering activities for 2 months in PMI TR and takes part in the Social Media team. Improving herself is her basic principle in every field and she continues to work on this path.