Dr. Haluk Gökşen – ”Durdurun Dünyayı Değişecek Var!”

Hepimizin de artık çok iyi bildiği üzere Dünya Endüstri 4.0 vizyonuna geçmek için çalışmalar yürütüyor. Ancak konuyu sadece “Endüstri 4.0” terimi ile kısıtlamak yanlış olacaktır. Dünya artık bütüncül olarak daha değişime açık, daha verimli, daha esnek ve daha kontrol edilebilir sanayi anlayışını benimsiyor. Ülkelerin ve işletmelerin bu köklü sanayi değişikliğine ayak uyduramaması halinde ise rekabetin çok gerisinde kalmaları kuvvetle muhtemel gözüküyor.

Böylesine büyük bir dönüşüm elbette ki başarılı, kendini gelişime kapatmayan, öğrenmeyi seven ve değişime ayak uydurabilen organizasyonlar tarafından sağlıklı yürütülebilecektir. İşte bu noktada değişim yönetimi organizasyonlar için bütüncül bir dönüşümün sistematik olarak uygulanabilmesi adına kilit rol oynayacaktır.

Sunum Endüstri 4.0 yolunda Değişim Yönetimini irdeleyecektir.