Ayhan Çerçi

@ TASARIM EKİBİ LİDERİ (DESIGN TEAM LEADER)

1985 Ankara doğumlu olan Ayhan Çerçi, lisans derecesini Başkent Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünde tamamlamıştır, Ankara’da çeşitli ulusal ve uluslararası askeri/sivil simülasyon ve ciddi oyun projelerinde 3D Modelleme Uzmanı / Eğitim Teknolojileri Uzmanı olarak yer almıştır. 2017 yılından itibaren Koç Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Ofisi’nde (KOLT) Eğitim Teknolojileri Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Bu görev dahilinde Sanal Öğrenme Ortamları (VLE), Öğrenim Yönetim Sistemleri (LMS), Oyunlaştırma (Gamification), Artırılmış Gerçeklik (Augmented Reality), Sanal Gerçeklik (Virtual Reality), öğrenme amaçlı video / ses materyalleri üretimi, Kitlesel çevrimiçi açık kurslar (MOOC), E-Öğrenme (e-Learning) konuları başta olmak üzere diğer dijital öğrenme araçları konusunda çalışmalar yapmakta ve bu alanlarda üniversite içi eğitimler vermektedir.