Tülin Kahvecioğlu

Kurucu, Üst Düzey Yönetici ve Lider Koçu @ BAHÇEBİZ Gelişim Akademisi

Kurucu, Üst Düzey Yönetici ve Lider Koçu, Mentor, Faclitator, Eğitmen, Yazar

Ankara Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Planlaması mezunudur. 2005 yılından bu yana koçluk ve eğitmenlik yapmaktadır. Erickson College Koçluğun Bilimi ve Sanatı, CRR ( ORSC)- İlişki Sistemleri Koçluğu modellerinin eğitimlerini tamamlamıştır. Usta koç seviyesinde 5000 saatin üzerinde deneyimlidir. Mentor koçtur. Liderlik ve koçluk alanındaki bilgilerini dâhil olduğu uluslararası ilişkiler aracılığı ile yeni ve taze tutar.
2007-2015 yılları arasında Inside Out Uluslararası koçluk şirketinin Türkiye kurucusu ve lisansörü olarak yer almıştır. Liderliğin zeka ve cinsiyet boyutları ile ilgili deneyimlidir. Amerika merkezli Neuro Leadership Institue’dan Neuro Leadership eğitimini ve Kanada merkezli Noble Solutions Inc. ‘den Cinergy, Anlaşmazlık Yönetimi Koçluğu eğitimlerini tamamlamıştır. Çalışmalarında bilimsellik, bilgi ve sezgiden hareket eder. Uzak doğu, Hindistan felsefeleri ile gelişim, insanı ve yaratımı anlamaya yönelik ezoterik çalışmalar da ilgi alanındadır. Bedeni, ruhu, kalbi, zihni potasında birleştirerek çalışır

——————————————————————————–

Founder, Senior Executive and Leader Coach, Mentor, Facilitator, Trainer, Writer

She graduated from Ankara University Education Management and Planning. Since 2005 she has been working as a coach and trainer. She completed the training models of Erickson College, Science and Art of Coaching and CRR (ORSC) Relationship Systems Coaching. She has over 5000 hours of experience at the master coach level. She’s a mentor coach. She keeps her knowledge in the leadership and coaching area up-to-date through the international relationships she is involved with.
Between the years of 2007-2015 she took place as founder and licensor of Inside Out International coaching company’s Turkey branch. She is experienced in the intelligence and gender dimensions of leadership. She completed the Neuro Leadership training at the American-based Neuro Leadership Institute and also Cinergy, Dispute Management Coaching training at the Canada based Noble Solutions Inc. Her works are based on science, knowledge and intuition, development through the Far East and India philosophies, esoteric studies for understanding human and creation. She works by melting body, soul, heart and mind in the same pot.

 

Talks