Zeynep Dereli

Kurucu & CEO @ TİNK

Ülkemizin ve toplumun kültürel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak teknoloji okuryazarları ve geleceğin girişimcilerini yetiştirmek amacıyla Türkiye’nin ilk ve tek odağı insan olan Teknoloji ve İnsan Kolejleri’ni (Tink) kuran Zeynep Dereli, eğitimin günümüz şartlarına adapte edilebilmesi için farklı ülkelerdeki eğitim modellerini incelemiş ve elde ettiği bilgiler ışığında Tink’i hayata geçirmiştir.

Henüz kariyerinin başlarında İstanbul’daki Dundas&Ünlü Menkul Kıymetler’de Birleşme ve Satın Alma bölümünde çalıştı. Bu görevi sonrasında Londra’da Shell Trading and Shipping firmasında Risk analizi, Araştırma ve Mevzuat Uyum takımlarında yer aldı. Türkiye’ye döndükten sonra Shell Türkiye’de Finansal Analizci ve Tedarik Analizcisi olarak çalıştı.

Kariyerinin ikinci bölümüne ise ülkemiz ekonomisinin kalkınmasına destek veren değişik kuruluşlarda görevler üstlenerek devam etti. Bunlardan ilki Atlantik Konseyi Karadeniz Enerji ve Ekonomik Forumu’nun direktörlüğüydü. Ayrıca bir dönem SKY Türk ve CNBC-E kanallarında siyaset gündemine ilişkin haftalık “Liderler ve Kararlar” programını hazırlayıp sundu. Daha sonra düşünce kuruluşlarından Türk Politika Forumu’nun Genel Koordinatörlüğü’nü yürüttü. Tüm bunların yanı sıra GLOW İletişim firmasının ve APCO Türkiye’nin kuruculuğunu ve CEO’luğunu üstlendi. Bundan evvel, DRUM (Dialogue, Respect and Understanding through Music) isimli sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi.

Londra’daki SOAS Üniversitesi’nde Kalkınma Ekonomileri alanında yüksek lisans yaptı ve Princeton Üniversitesi’nden mühendislik ve Orta Doğu Araştırmaları Sertifikasıyla mezun oldu.

Zeynep Dereli’nin katıldığı diğer sosyal sorumluluk projeleri arasında yönetim kurulunda olduğu İTÜ BMT-KAUM Danışma Kurulu, Türk İngiliz Ticaret Odasi, TÜBİSAD ve Digit4Turkey ile kurucularından olduğu Endeavour bulunuyor.

——————————————————————————–

At the beginning of her career she worked in the merger and acquisition department of Dundas & Ünlü Securities in Istanbul. After this job she was involved in risk analysis, research and regulatory compliance teams at Shell Trading and Shipping in London. After returning to Turkey, she worked as a financial analyst and procurement analyst in Shell Turkey.

In the second part of her career, she continued her duties in various institutions that supported the development of our country’s economy.  First, the Atlantic Council was the director of the Black Sea Energy and Economic Forum.  She also prepared and presented the weekly “Leaders and Decisions” program on the political agenda of SKY Turk and CNBC-E channels. Later, she conducted the General Coordinator of the Turkish Policy Forum from think tanks. In addition to all of these, she was also the founder and CEO of GLOW Communications and APCO Turkey. Prior to that, DRUM passed the name social responsibility project.

She holds a master’s degree in Development Economics from SOAS University in London and a degree in Engineering and Middle East Research from Princeton University.

Among the other social responsibility projects she has participated in are the Board of Directors of Endeavor which is from the founders of Turkish British Chamber of Commerce, TÜBİSAD and Digit4Turkey.

In the course of her career, she studied the education models in different countries so that education can be adapted to today’s conditions. Zeynep Dereli, information obtained in light of our country’s and society’s cultural needs of the literate technology considering and Turkey in order to train future entrepreneurs first and only focus has established the people who Technologies and Human Colleges.

Talks