Ayşe Şen – “TÜBİTAK BİGG-Y Destek Programı”

BİGG Programı TÜBİTAK tarafından girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, ticari değeri yüksek ürün ve hizmetlere dönüştürebilmeleri ve şirket kurmaları için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerinin desteklenmesinin amaçlandığı ve girişimcilere 200 bin TL’ye kadar hibe imkânı sunan bir destek programıdır. Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi, program kapsamında yenilikçi iş fikirlerinin desteklenmesi için başvuru yapacak girişimcilerin fikirlerinin nitelikli iş planlarına dönüştürülmesi, bu iş fikirlerinin pazarda karşılığının olup olmadığının değerlendirilmesi, ticari potansiyeli olan ürün ve servislere dönüştürülmesi, uygulanabilir ve ticari değeri sınanmış iş modelleri olarak hayata geçirilmesi konularında özgün ve uygulanabilir bir mekanizma geliştirmiştir.