Doç. Dr. Olca Sürgevil Dalkılıç – “Transaksiyonel Analiz Bakış Açısıyla İş Yaşamı İlişkilerimizi ve Çalışma Stillerimizi Anlamak”

Kişisel gelişmeyi ve değişmeyi sağlamak üzere kullanılan sistematik bir kişilik kuramı ve iletişim yaklaşımı olan Transaksiyonel Analiz (TA), insanın kendisiyle ve başkalarıyla iletişimlerini ve ilişkilerini anlamaya yardımcı olmaktadır.  İnsanların psikolojik yapısını ve kişiliklerini davranışsal olarak nasıl sergilediklerini fark etmemize yardımcı olan TA, aynı zamanda bir iletişim modeli olarak,  kişisel yaşamda ve iş yaşamında sistemlerin ve ilişkilerin analiz edilmesini sağlamaktadır.