Doç. Dr. Olca Sürgevil Dalkılıç

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı @ Dokuz Eylül Üniversitesi

Lisans eğitimini 2003 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde tamamlayan Olca Sürgevil; 2005 yılında DEÜ’de Yönetim ve Organizasyon alanında ve 2007 yılında Ege Üniversitesi Sosyal Psikoloji alanında yüksek lisans dereceleri almıştır. 2008 yılında DEÜ İşletme/Yönetim ve Organizasyon alanında doktora çalışmalarını tamamlayan Sürgevil, 2012 yılında DEÜ İİBF İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalında Doçent olarak çalışmaya başlamıştır.

2013 yılından itibaren iki yıl boyunca University of Wisconsin River Falls, College of Business and Economics’de misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Bu süre zarfında etkili liderlik ve yönetim modeli geliştirilmesine yönelik uluslararası projeler serisinde aktif rol almış, iş yaşamında eşitlik tartışmaları, ayrımcılık ve farklılıkların yönetimi konularında çeşitli araştırma ve çalışmalar gerçekleştirmiştir.

Uzmanlık alanları; endüstriyel psikoloji, çalışma yaşamında ayrımcılık ve farklılıkların yönetimi programlarının geliştirilmesi ve bir örgüt müdahale tekniği olarak kullanılan transaksiyonel analiz şeklinde olan Sürgevil; üniversite öğretim üyeliğinin yanı sıra transaksiyonel analiz uygulayıcısı olarak çeşitli topluluk ve kurumlara kişisel ve örgütsel gelişim alanlarında eğitimler vermektedir.

Talks