Prof. Dr. Haluk Soyuer

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama AnaBilim Dalı @ Ege Üniversitesi

Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde Üretim Yönetimi Bilim Dalında Öğretim Üyesi ve halen Yönetim Bilişim Sistemleri Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapan Prof.Dr.Haluk SOYUER bu güne kadar çeşitli dönemlerde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı, Üniversite Senato Üyeliği, İşletme Bölüm Başkanlığı ve Üretim Pazarlama Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevlerini yürütmüştür.

Üretim Yönetimi alanında doktor unvanını 1995 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden alan SOYUER 2000 yılında Doçent Ünvanını alarak 2001 yılında Ege Üniversitesi İİBF İşletme Bölümünde Doçent 2006 yılında ise aynı bölümde Profesör kadrosuna atanmıştır.

Prof. Dr. Haluk Soyuer’in temel çalışma alanları üretim yönetimi, yönetim bilgi sistemleri ve sayısal yöntemler ve yöneylem araştırması olarak sıralanabilir. Bu alanlarda basılmış 50’nin üzerinde uluslararası ve ulusal kitap bölümü, tebliğ ve makalesi bulunan ve 24 yüksek lisans ve doktora tezini yöneterek tamamlayan Prof.Dr.Haluk Soyuer’in ayrıca iki kitabı bulunmaktadır.

Üniversite-Sanayi işbirliği alanında 50’nin üzerinde seminer ve konferans yanında uygulamaya yönelik 60’ın üzerinde proje çalışmasını yönetmiş ve yer almış, bu projelerden birisi bilimsel bir yarışmada birincilik ödülü almıştır.

Talks