Hayır. Orijinal belgelerin fotokopileri yeterlidir.